August 2016

20.09.2016 Foreløpige produksjonstal i august 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 929 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 202 000 fat per dag (ca. 9,5 prosent) samanlikna med juli. Det totale gass salet var 8,1 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,9 GSm3 mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2016

Oljeproduksjon 2016

 

Væskeproduksjonen i august fordeler seg slik: 1 558 000 fat olje, 337 000 fat NGL og 33 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen er lik produksjonen i august i fjor og er ca. 9 prosent over OD sin prognose.

Produksjonen er mindre enn førre månad, men ikkje så låg som forventa blant anna sidan Kårstø var stengt for vedlikehald og produksjonen på Goliat blei stansa i slutten av månaden.

 

Væskeproduksjon 2016

Væskeproduksjon 2016

 

 

Gassproduksjon 2016

Gassproduksjon 2016

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2016 er om lag 155,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 62,1 MSm3 o.e olje, om lag 15,4 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 78,2 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 5,7 MSm3 o.e. høgare enn i  2015.

Endelege produksjonstal for juli 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,735 millionar fat olje, 0,396 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,0 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 20.09.2016

Siste nyheter

Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.