Desember 2016

17.01.2017 Foreløpige produksjonstal i desember 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 094 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 60 000 fat per dag (ca. 3 prosent) samanlikna med november.

Det totale gassalet var 10,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,2 GSm3 meir enn månaden før.  

Den totale petroleumsproduksjonen i 2016 er om lag 233,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Det er 2,8 MSm3 o.e. meir enn i  2015. Oljeproduksjonen auka for tredje år på rad i 2016, og det blei produsert like mykje gass som året før, da det blei sett produksjonsrekord. Det høge nivået er mellom anna resultatet av god regularitet på felta, og at ulike effektiviseringstiltak har gitt ein betydelig reduksjon i drifts- og leitekostnadene.

 

Oljeproduksjon 2016

Oljeproduksjon 2016

 

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 693 000 fat olje, 369 000 fat NGL og 32 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 3,5 prosent over produksjonen i desember i fjor og er ca. 9 prosent over OD sin prognose for desember 2016. Produksjon ligg ca. 5,5 % over prognosen i år.

 

Væskeproduksjon 2016

Væskeproduksjon 2016

 

Gassproduksjon 2016

Gassproduksjon 2016

 

Den totale petroleumsproduksjonen i 2016 er om lag 233,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 94,1 MSm3 o.e olje, om lag 22,1 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er seld om lag 116,8 MSm3 o.e gass. I 2015 var produksjonen 91,0 MSm3 o.e olje, om lag 22,1 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det var seld om lag 117,2 MSm3 o.e gass. Totalvolumet var 2,8 MSm3 o.e. høgare i 2016 enn i  2015.

Endelege produksjonstal for november 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,757 millionar fat olje, 0,397 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,7 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 17.01.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.