Januar 2016

19.02.2016 Foreløpige produksjonstal i januar 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 037 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 9 000 fat per dag (ca. 0,5 prosent) samanlikna med desember 2015. Det totale gass salet var 11,1 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,1 GSm3  mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2016

Oljeproduksjon 2016 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1 627 000 fat olje, 378 000 fat NGL og 32 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 0,5 prosent under produksjonen i desember i fjor.

Oljeproduksjonen er ca 2 prosent over OD sin prognose for januar 2016.

 

 

Væskeproduksjon 2016

Væskeproduksjon 2016 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2016

Gassproduksjon 2016 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen var om lag 21,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) i januar. Av dette er om lag 8,0 MSm3 o.e olje, om lag 2,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 11,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 1,4 MSm3 o.e. høgare enn i januar 2015.

Endelege produksjonstal for desember 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,635 millionar fat olje, 0,412 millionar fat NGL og kondensat og totalt 11,2 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 23.02.2016

Siste nyheter

Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.