Juli 2016

16.08.2016 Foreløpige produksjonstal i juli 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 136 000 fat olje, NGL og kondensat.

Oljeproduksjonen er på 1 728 000 fat og det er den største oljeproduksjonen for ein månad på over fem år (mars 2011). Det totale gass salet var 9,1 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,9 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2016

Oljeproduksjon 2016

 

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 728 000 fat olje, 375 000 fat NGL og 33 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen ligg ti prosent over produksjonen i juli i fjor og er ni prosent over OD sin prognose for juli 2016. Det er ein oppgang på 322 000 fat olje per dag (ca. 18 prosent) samanlikna med juni 2016. Det er vanleg med noe redusert produksjon i juni pga at noen felt ofte stenger for vedlikehald.

Årsakene til den høye produksjonen i juli er at mange felt produserer over forventning, og at Goliat nå bidrar betydelig og er den fjerde største oljeprodusenten denne månaden.

 

 

Væskeproduksjon 2016

Væskeproduksjon 2016 

 

Gassproduksjon 2016

Gassproduksjon 2016

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2016 er om lag 138,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 54,4 MSm3 o.e olje, om lag 13,6 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 70,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 7,3 MSm3 o.e. høgare enn på same tid i 2015.

Endelege produksjonstal for juni 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,449 millionar fat olje, 0,365 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,2 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 16.08.2016

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.