Juni 2016

20.07.2016 Foreløpige produksjonstal i juni 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 820 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 140 000 fat per dag (ca. 7 prosent) samanlikna med mai 2016.

Det totale gass salet var 8,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,4 GSm3 mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2016

Oljeproduksjon 2016 

 

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 444 000 fat olje, 342 000 fat NGL og 34 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 8 prosent under produksjonen i juni i fjor.

Oljeproduksjonen er ca. 6 prosent over OD sin prognose for juni 2016.

 

Væskeproduksjon 2016

Væskeproduksjon 2016

 

Gassproduksjon 2016

Gassproduksjon 2016

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2016 er om lag 118,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 45,8 MSm3 o.e olje, om lag 11,6 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 61,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 7,0 MSm3 o.e. høgare enn i  2015.

Endelege produksjonstal for mai 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,568 millionar fat olje, 0,392 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,6 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 20.07.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.