Desember 2017

23.01.2018 Foreløpige produksjonstal i desember 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 26 000 fat per dag samanlikna med november.

Det totale gass salet var 11,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,3 GSm3 meir enn månaden før. 

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 538 000 fat olje, 363 000 fat NGL og 31 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er ca. 4 prosent under OD sin prognose og ca. 1,7 prosent under prognosen for 2017. Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i desember er lågare enn venta er at Goliat var stengd frem til 17 desember og tekniske problem og vedlikehaldsarbeid på nokre andre felt.

Den totale petroleumsproduksjonen i 2017 med førebels tal for desember er 238,7 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er 92,3 MSm3 o.e olje, 22,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt 124,2 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 6,0 MSm3 o.e. høgare enn i 2016.

Endelege produksjonstal for november 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,510 millionar fat olje, 0,396 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,9 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019