Februar 2017

21.03.2017 Foreløpige produksjonstal i februar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 082 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 46 000 fat per dag (ca. 2 prosent) samanlikna med januar.

Det totale gass salet var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,3 GSm3 mindre enn månaden før. 

 

Oljeproduksjon 2017

Oljeproduksjon 2017

 

Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1 678 000 fat olje, 365 000 fat NGL og 31 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 0,4 prosent under produksjonen i februar i fjor og er ca. 0,8 prosent over OD sin prognose for februar 2017. Produksjon ligger ca. 0,5 % over prognosen hittil i år.

 

Væskeproduksjon 2017

Væskeproduksjon 2017

 

Gassproduksjon 2017

Gassproduksjon 2017

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2017 er om lag 41,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 15,5 MSm3 o.e olje, om lag 3,8 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 21,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,3 MSm3 o.e. lågare enn i  2016.

Endelege produksjonstal for januar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,623 millionar fat olje, 0,413 millionar fat NGL og kondensat og totalt 11,5 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 22.03.2017

Siste nyheter

Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.