Juli 2017

18.08.2017 Foreløpige produksjonstal i juli 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 000 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 93 000 fat per dag samanlikna med juni. Det totale gass salet var 10,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 2,0 GSm3 meir enn månaden før og er høyere enn nokon gang for juli månad. 

 

Oljeproduksjon 2017

Oljeproduksjon 2017

 

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 622 000 fat olje, 346 000 fat NGL og 32 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 7,0 prosent under produksjonen i juli i fjor og er ca. 0,7 prosent under OD sin prognose for juli 2017. Produksjon ligger ca. 1,2 prosent over prognosen hittil i år.

 

Væskeproduksjon 2017

Væskeproduksjon 2017

 

Gassproduksjon 2017

Gassproduksjon 2017

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2017 er om lag 140,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 55,5 MSm3 o.e olje, om lag 13,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 71,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2016.

Endelege produksjonstal for juni 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,570 millionar fat olje, 0,337 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,6 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 18.08.2017

Siste nyheter

IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.