Juli 2017

18.08.2017 Foreløpige produksjonstal i juli 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 000 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 93 000 fat per dag samanlikna med juni. Det totale gass salet var 10,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 2,0 GSm3 meir enn månaden før og er høyere enn nokon gang for juli månad. 

 

Oljeproduksjon 2017

Oljeproduksjon 2017

 

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 622 000 fat olje, 346 000 fat NGL og 32 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 7,0 prosent under produksjonen i juli i fjor og er ca. 0,7 prosent under OD sin prognose for juli 2017. Produksjon ligger ca. 1,2 prosent over prognosen hittil i år.

 

Væskeproduksjon 2017

Væskeproduksjon 2017

 

Gassproduksjon 2017

Gassproduksjon 2017

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2017 er om lag 140,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 55,5 MSm3 o.e olje, om lag 13,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 71,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2016.

Endelege produksjonstal for juni 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,570 millionar fat olje, 0,337 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,6 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 18.08.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.