Oktober 2017

21.11.2017 Foreløpige produksjonstal i oktober 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 901 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 141 000 fat per dag samanlikna med september. Det totale gass-salet var 10,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,5 GSm3  meir enn månaden før. 

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1 540 000 fat olje, 330 000 fat NGL og 31 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

 

Oljeproduksjon 2017

Oljeproduksjon 2017

 

Oljeproduksjonen er ca. 4,5 prosent under OD sin prognose og ca. 0,9 prosent under prognosen hittil i år. Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i oktober er lågare enn venta er at Goliat var stengd det meste av månaden og at produksjonen på Gina Krogh blei lågare enn venta. Det skuldast mellom anna problem med lasting på grunn av dårleg ver.

Auken i oljeproduksjon sidan september skyldast auka produksjon på fleire felt, størst auke hadde Snorre og Ivar Aasen.

 

Væskeproduksjon 2017

Væskeproduksjon 2017

 

 

Gassproduksjon 2017

Gassproduksjon 2017

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2017 er om lag 197,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 77,6 MSm3 o.e olje, om lag 18,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 102,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 7,1 MSm3 o.e. høgare enn i  2016.

Endelege produksjonstal for september 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,445 millionar fat olje, 0,316 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 21.11.2017

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.