Desember 2018

22.01.2019 Førebels produksjonstal i desember 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 849 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 26 000 fat per dag samanlikna med november.

Til saman blei det selt 10,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 504 000 fat olje, 318 000 fat NGL og 27 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er ca. 2,5 prosent under OD sin prognose for desember, og ca. 4 prosent under prognosen for 2018.

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i desember er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt.

Tallene for hele året i pressemeldingen inkluderer mengder på ca. 0,1 mill. Sm³ olje fra prøveutvinningen av 7220/11-1 (Alta) funnet, som foregikk i tidsrommet juni-august 2018. Pr d.d. dato er ikke dette publisert på faktasidene, men vil bli lagt ut etter hvert.

Produksjon desember 2018Produksjon desember 2018

Oljeproduksjon 2018Oljeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018Væskeproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018Gassproduksjon 2018

Den totale petroleumsproduksjonen ble i 2018 om lag 229,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 86,3 MSm3 o.e olje, om lag 21,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 121,7 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 9,3 MSm3 o.e. lågare enn i  2017.  

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.