Desember 2018

22.01.2019 Førebels produksjonstal i desember 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 849 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 26 000 fat per dag samanlikna med november.

Til saman blei det selt 10,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 504 000 fat olje, 318 000 fat NGL og 27 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er ca. 2,5 prosent under OD sin prognose for desember, og ca. 4 prosent under prognosen for 2018.

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i desember er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt.

Tallene for hele året i pressemeldingen inkluderer mengder på ca. 0,1 mill. Sm³ olje fra prøveutvinningen av 7220/11-1 (Alta) funnet, som foregikk i tidsrommet juni-august 2018. Pr d.d. dato er ikke dette publisert på faktasidene, men vil bli lagt ut etter hvert.

Produksjon desember 2018Produksjon desember 2018

Oljeproduksjon 2018Oljeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018Væskeproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018Gassproduksjon 2018

Den totale petroleumsproduksjonen ble i 2018 om lag 229,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 86,3 MSm3 o.e olje, om lag 21,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 121,7 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 9,3 MSm3 o.e. lågare enn i  2017.  

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.