Februar 2018

21.03.2018 Førebels produksjonstal i februar 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 944 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 83 000 fat per dag samanlikna med januar.

Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,1 GSm3 lågare enn månaden før.

Produksjon februar 2018
Produksjon februar 2018

Oljeproduksjon 2018
Oljeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018
Væskeproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018
Gassproduksjon 2018

I februar 2018 ble det produsert om lag 18,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvilatentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 14,9 MSm3 o.e olje, om lag 3,7 MSm3 o.e NGL og kondensat,og det er selt om lag 21,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,7 MSm3 o.e. lågare enn i 2017.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019