Januar 2018

21.02.2018 Foreløpige produksjonstal i januar 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 019 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 89 000 fat per dag samanlikna med desember.

Til saman blei det selt 11,3 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,2 GSm3 meir enn månaden før.

Produksjon Januar 2018
Produksjon Januar 2018

Oljeproduksjon 2018
Oljeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018
Væskeproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018
Gassproduksjon 2018

I januar 2018 ble det produsert om lag 21,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvilatentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 7,9 MSm3 o.e olje, om lag 2,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 11,3 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,2 MSm3 o.e. lågare enn i 2017.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019