November 2018

19.12.2018 Førebels produksjonstal i november 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 880 000 fat olje, NGL og kondensat. 

Det er ein oppgang på 22 000 fat per dag samanlikna med oktober.

Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,3 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 500 000 fat olje, 351 000 fat NGL og 29 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er ca. 4 prosent under OD sin prognose for november, og ca. 4,5 prosent under prognosen til nå i 2018.

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i november er lågare enn venta er nedstengning på Sture og Kollsnes ifm fregattulykka og tekniske problem på nokre felt.

Produksjon november 2018

Produksjon november 2018

Oljeproduksjon 2018Oljeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018Væskeproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018Gassproduksjon 2018

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2018 er om lag 209,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 78,8 MSm3 o.e olje, om lag 19,5 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 110,9 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 8,6 MSm3 o.e. lågare enn i  2017.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 13.03.2019

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.