Produksjonstal for april 2019

22.05.2019 Førebels produksjonstal i april 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 729 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 24 000 fat per dag samanlikna med mars. Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 380 000 fat olje, 320 000 fat NGL og 29 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen er 0,6 prosent under OD sin prognose for april og 1,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2019. 

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i april er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt.

Produksjon april 2019

 

Oljeproduksjon 2019

April-2.jpg

 

Væskeproduksjon 2019

April-3.jpg

 

Gassproduksjon 2019

 

April4e.jpg

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2019 er om lag 75,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 26,8 MSm3 o.e olje, om lag 6,8 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 42,2 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 3,1 MSm3 o.e. lågare enn i 2018. 

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 11.06.2019

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.