Produksjonstal for september 2019

15.10.2019 Førebels produksjonstal i september 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 574 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 86 000 fat per dag samanlikna med august.

Til saman blei det selt 5,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 2,4 GSm3 lågarer enn månaden før.

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 312 000 fat olje, 244 000 fat NGL og 18 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 7,7 prosent under OD sin prognose for september og 4,1 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2019. Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i september er lågare enn venta er tekniske problem og vedlikeholdstans på nokre felt.

Produksjon september 2019

Tabell som viser produksjon av olje og gass for september 2019

Oljeproduksjon 2019

Søylediagram som viser oljeproduksjon fra januar til dags dato 2019

 

Væskeproduksjon 2019

Søylediagram som viser væskeproduksjon fra januar til dags dato 2019

Gassproduksjon 2019

Søylediagram som viser gassproduksjon fra januar til dags dato 2019

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2019 er om lag 157,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 57,7 MSm3 o.e olje, om lag 14,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 84,9 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 13,8 MSm3 o.e. lågare enn i 2018.

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 16.10.2019

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.