Produksjonstal for september 2019

15.10.2019 Førebels produksjonstal i september 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 574 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 86 000 fat per dag samanlikna med august.

Til saman blei det selt 5,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 2,4 GSm3 lågarer enn månaden før.

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 312 000 fat olje, 244 000 fat NGL og 18 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 7,7 prosent under OD sin prognose for september og 4,1 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2019. Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i september er lågare enn venta er tekniske problem og vedlikeholdstans på nokre felt.

Produksjon september 2019

Tabell som viser produksjon av olje og gass for september 2019

Oljeproduksjon 2019

Søylediagram som viser oljeproduksjon fra januar til dags dato 2019

 

Væskeproduksjon 2019

Søylediagram som viser væskeproduksjon fra januar til dags dato 2019

Gassproduksjon 2019

Søylediagram som viser gassproduksjon fra januar til dags dato 2019

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2019 er om lag 157,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 57,7 MSm3 o.e olje, om lag 14,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 84,9 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 13,8 MSm3 o.e. lågare enn i 2018.

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 16.10.2019

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.