Produksjonstal mai 2020

19.06.2020 Førebels produksjonstal i mai 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 78 000 fat per dag samanlikna med april. Til saman blei det selt 8,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 740 000 fat olje, 269 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Dette ble framlagt 12. mai. I oppdateringen er det tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging, samt oljeproduksjonen i første kvartal.


Oljeproduksjonen er 1,0 prosent over OD sin prognose for mai og 0,7 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Produksjon mai 2020

Mai-1.png


Oljeproduksjon 2020

Mai-2.png


Væskeproduksjon 2020

Mai-3.png


Gassproduksjon 2020

Mai-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 98,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 41,8 MSm3 o.e olje, om lag 7,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 48,4 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 4,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 19.06.2020

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).