Produksjonstal mai 2020

19.06.2020 Førebels produksjonstal i mai 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 78 000 fat per dag samanlikna med april. Til saman blei det selt 8,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 740 000 fat olje, 269 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Dette ble framlagt 12. mai. I oppdateringen er det tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging, samt oljeproduksjonen i første kvartal.


Oljeproduksjonen er 1,0 prosent over OD sin prognose for mai og 0,7 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Produksjon mai 2020

Mai-1.png


Oljeproduksjon 2020

Mai-2.png


Væskeproduksjon 2020

Mai-3.png


Gassproduksjon 2020

Mai-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 98,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 41,8 MSm3 o.e olje, om lag 7,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 48,4 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 4,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 19.06.2020