Produksjonstal april 2022

nyhetsbilder-hav-kran-OD-morten-berentsen

Illustrasjonsbilde.

20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 9,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 660 000 fat olje, 203 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 10,6 prosent under OD sin prognose for april og 5,4 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Produksjon april 2022

    Olje Sum væske
Gass
Totalt
    mill fat/dag mill fat/dag MSm³ /dag MSm³ o.e/dag
Produksjon april 2022 1,660 1,871 327,1 0,625
           
Prognose for april 2022 1,856 2,082 327,1 0,658
Avvik frå prognose april 2022 -0,196 -0,211 0,0 -0,033
Avvik frå prognose i % april 2022 -10,6 % -10,1 % 0,0 % -5,0 %
           
Produksjon april 2021 1,716 1,996 312,7 0,630
Endring frå april 2021 -0,056 -0,125 14,4 -0,005
Endring i % frå april 2021 -3,3 % -6,3 % 4,6 % -0,8 %
           
Produksjon mars 2022 1,742 1,939 338,4 0,647
Endring i % frå mars 2022 -0,082 -0,068 -11,3 -0,022
Endring frå mars 2022 -4,7 % -3,5 % -3,3 % -3,4 %

 

Oljeproduksjon 2022

Figur som viser oljeproduksjon 2022

Væskeproduksjon 2022

Figur som viser væskeproduksjon 2022

Gassproduksjon 2022

Figur som viser gassproduksjon 2022

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 77,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 33,0 MSm3 o.e olje, om lag 4,1 MSm3 o.e NGL og kondensat,

og det er selt om lag 40,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,3 MSm3 o.e. mindre enn i 2021.

 

 

Oppdatert: 23.05.2022

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.