Produksjonstal januar 2022

nyhetsbilder-hav-plattform-himmel-OD-morten-berentsen

Illustrasjonsbilde.

22.02.2022 Førebels produksjonstal i januar 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 968 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,6 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 GSm3 mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1 736 000 fat olje, 223 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 2,3% under OD sin prognose for januar.

 

Produksjon januar 2022

    Olje Sum væske Gass Totalt
    mill fat/dag mill fat/dag MSm³/dag MSm³ o.e/dag
Produksjon januar 2022 1,736 1,968 342,2 0,655
           
Prognose for januar 2022 1,776 2,079 318,2 0,649
Avvik frå prognose januar 2022 -0,040 -0,111 24,0 0,006
Avvik frå prognose i % januar 2022 -2,3 % -5,3 % 7,5 % 0,9 %
           
Produksjon januar 2021 1,802 2,122 330,2 0,668
Endring frå januar 2021 -0,066 -0,154 12,0 -0,013
Endring i % frå januar 2021 -3,7 % -7,3 % 3,6 % -1,9 %
           
Produksjon desember 2021 1,849 2,091 355,3 0,688
Endring frå desember 2021 -0,113 -0,123 -13,1 -0,033
Endring i % frå desember 2021 -6,1 % -5,9 % -3,7 % -4,8 %


Oljeproduksjon 2022

Figur som viser oljeproduksjon 2022


Væskeproduksjon 2022

Figur som viser væskeproduksjon 2022


Gassproduksjon 2022

Figur som viser gassproduksjon 2022

 

I januar 2022 ble det produsert om lag 20,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 8,6 MSm3 o.e olje, om lag 1,1MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 10,6 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,4 MSm3 o.e. mindre enn i desember 2021.

 

Oppdatert: 22.02.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.