Produksjonstal juni 2022

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,0 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er likt med månaden før.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 298 000 fat olje, 213 000 fat NGL og 18 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 0,2 prosent under OD sin prognose for juni og 4,2 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022 .
Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjon juni 2022

    Olje Sum væske Gass Totalt
    mill fat/dag mill fat/dag MSm³/dag MSm³ o.e/dag
Produksjon juni 2022 1,298 1,529 334,2 0,577
           
Prognose for juni 2022 1,300 1,528 333,4 0,576
Avvik frå prognose juni 2022 -0,002 0,001 0,8 0,001
Avvik frå prognose i % juni 2022 -0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %
           
Produksjon juni 2021 1,669 1,844 261,7 0,555
Endring frå juni 2021 -0,371 -0,315 72,5 0,022
Endring i % frå juni 2021 -22,2 % -17,1 % 27,7 % 4,0 %
           
Produksjon mai 2022 1,626 1,804 324,1 0,611
  mai 2022 -0,328 -0,275 10,1 -0,034
  mai 2022 -20,2 % -15,2 % 3,1 % -5,6 %


Oljeproduksjon 2022

Figur som viser oljeproduksjon 2022


Væskeproduksjon 2022

Figur som viser væskeproduksjon 2022


Gassproduksjon 2022

Figur som viser gassproduksjon 2022

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 114,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 47,2 MSm3 o.e olje, om lag 6,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 60,8 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,5 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.07.2022

Siste nyheter

Fortsatt ledige plasser – presenterer ny ressursrapport
19.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.