Produksjonstal mai 2022

nyhetsbilder_od33-2

Illustrasjonsbilde.

21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,0 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,1 GSm3 meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 620 000 fat olje, 200 000 fat NGL og 11 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 2,4 prosent under OD sin prognose for april og 4,8 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022 .
Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.


Produksjon mai 2022

    Olje Sum væske Gass Totalt
    mill fat/dag mill fat/dag MSm³/dag MSm³ o.e/dag
Produksjon mai 2022 1,620 1,831 322,8 0,614
           
Prognose for mai 2022 1,660 1,884 316,3 0,616
Avvik frå prognose mai 2022 -0,040 -0,053 6,5 -0,002
Avvik frå prognose i % mai 2022 -2,4 % -2,8 % 2,1 % -0,3 %
           
Produksjon mai 2021 1,662 1,846 280,5 0,574
Endring frå mai 2021 -0,042 -0,015 42,3 0,040
Endring i % frå mai 2021 -2,5 % -0,8 % 15,1 % 7,0 %
           
Produksjon april 2022 1,664 1,860 329,2 0,625
Endring frå april 2022 -0,044 -0,029 -6,4 -0,011
Endring i % frå april 2022 -2,6 % -1,6 % -1,9 % -1,8 %


Oljeproduksjon 2022

Figur som viser oljeproduksjon 2022


Væskeproduksjon 2022

Figur som viser væskeproduksjon 2022


Gassproduksjon 2022

Figur som viser gassproduksjon 2022

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 96,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 41,0 MSm3 o.e olje, om lag 5,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 50,8 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,0 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

 

Oppdatert: 21.06.2022

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.