Produksjonstal mars 2022

nyhetsbilder_od27

Illustrasjonsfoto.

21.04.2022 Førebels produksjonstal i mars 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 960 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,4 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 GSm3 mer enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mars fordeler seg slik: 1 744 000 fat olje, 208 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 5,9 prosent under OD sin prognose for mars og 3,6 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Produksjon mars 2022

    Olje Sum væske Gass Totalt
    mill fat/dag mill fat/dag MSm³/dag MSm³ o.e/dag
Produksjon mars 2022 1,744 1,960 336,7 0,648
           
Prognose for mars 2022 1,852 2,141 316,7 0,657
Avvik frå prognose mars 2022 -0,108 -0,181 20,0 -0,009
Avvik frå prognose i % mars 2022 -5,8 % -8,5 % 6,3 % -1,4 %
           
Produksjon mars 2021 1,776 2,093 318,1 0,651
Endring frå mars 2021 -0,032 -0,133 18,6 -0,003
Endring i % frå mars 2021 -1,8 % -6,4 % 5,8 % -0,5 %
           
Produksjon februar 2022 1,782 1,998 348,3 0,666
Endring frå februar 2022 -0,038 -0,038 -11,6 -0,018
Endring i % frå februar 2022 -2,1 % -1,9 % -3,3 % -2,7 %

 

Oljeproduksjon 2022

Oljeproduksjon 2022


Væskeproduksjon 2022

Figur som viser væskeproduksjon 2022


Gassproduksjon 2022

Figur som viser gassproduksjon 2022

 

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 59,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. 

Av dette er om lag 25,1 MSm3 o.e olje, om lag 3,2 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 30,8 MSm3 o.e gass. 

Totalvolumet er 0,2 MSm3 o.e. mindre enn i 2021.

Oppdatert: 21.04.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.