Resultat av leteboring

 • Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A

  18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.

 • Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

  23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

 • Olje- og gassfunn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet 6407/8-8 S

  09.12.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 938, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/8-8 S.

 • Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet

  29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.

 • Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

  04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

 • Tørr brønn nær Nornefeltet i Norskehavet

  26.10.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 943, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6607/12-5.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S

  21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.

 • Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10

  13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.

 • Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S

  13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S

 • Tørr brønn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-16

  29.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-16.

 • Oljefunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/6-3 S

  26.08.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 929, har avsluttet boring av letebrønn 35/6-3 S.

 • Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15

  12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.

 • Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C

  29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.

 • Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6

  13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.

 • Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2

  11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.

 • Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S

  21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.

 • Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S

  16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.

 • Tørr brønn nær Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6305/5-C-3 H

  15.06.2022 A/S Norske Shell har på vegne av utvinningstillatelse 209 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6305/5-C-3 H.

 • Lite olje- og gassfunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-3

  09.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-3.

 • Lite olje- og gassfunn nær Valhallfeltet i Nordsjøen – 2/8-19

  01.06.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1085, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/8-19.

 • Avgrensing av oljefunnet 6507/5-10 S (Slagugle) nordøst for Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/5-11

  30.05.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 891, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6507/5-11 på oljefunnet 6507/5-10 S (Slagugle) i Norskehavet.

 • Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S

  25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.

 • Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A

  12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).

 • Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3

  12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.

 • Nytt olje- og gassfunn ved Troll- og Framfeltet

  11.04.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 293 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-8 S. Brønnen er boret om lag 15 kilometer vest for Framfeltet i Nordsjøen og 140 kilometer nordvest for Bergen.

 • Avgrensning av det nedstengte gassfeltet Øst Frigg og tørr brønn nordøst for Alvheimfeltet i Nordsjøen – 25/2-23 A og 25/2-23 S

  01.04.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-23 A (Øst Frigg Alfa) og undersøkelsesbrønn 25/2-23 S.

 • Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen, 34/4-18 S

  11.03.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 057 (del av Snorre Unit), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/4-18 S.

 • Tørr brønn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet – 6407/9-13

  14.02.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1060 har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/9-13.

 • Tørr brønn nord for Gjøafeltet i nordlige Nordsjøen – 36/1-4 S

  27.01.2022 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 885, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 36/1-4 S.

 • Tørr brønn øst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6306/9-1

  17.01.2022 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 886, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1.

 • Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-7 S og 35/10-7 A

  07.01.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-7 S og avgrensningsbrønn 35/10-7 A.

 • Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-1 S

  09.12.2021 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 937, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-1 S.

 • Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S

  10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.

 • Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7

  09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.

 • Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9

  01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.

 • Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S

  27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.

 • Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1

  22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.

 • Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S

  13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.

 • Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12

  08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.

 • Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15

  28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.

 • Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14

  28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.

 • Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A

  16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).

 • Avgrensing av oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp) nær Mariafeltet i Norskehavet – 6406/3-10 A

  06.09.2021 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 836 S, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6406/3-10 A på oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp).

 • Avgrensning av oljefunnet 25/2-21 (Liatårnet) nordøst for Alvheimfeltet i Nordsjøen - 25/2-22 S

  01.09.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-22 S på oljefunnet 25/2-21 (Liatårnet).

 • Avgrensing av olje- og gassfunnet 25/8-19 S (Iving) nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-21 S og 25/8-22 S

  29.07.2021 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 820 S, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/8-21 S og 25/8-22 S på olje- og gassfunnet 25/8-19 S (Iving).

 • Lite gassfunn sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet - 7234/6-1

  20.07.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1.

 • Resultater av letebrønn sør for Oselvarfeltet i Nordsjøen – 1/3-13

  12.07.2021 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 970, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-13.

 • Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen – 31/11-1 S

  07.07.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 785 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/11-1 S.

 • Olje- og olje/gass-funn nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-20 S, 25/8-20 B og 25/8-20 C

  21.06.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelsen 027, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 25/8-20 S og 25/8-20 B og avgrensningsbrønn 25/8-20 C.

 • Lite oljefunn nær Visundfeltet i Nordsjøen – 34/6-5 S

  14.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 554, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/6-5 S.

 • Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

  10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

 • Tørr brønn nordvest for oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7322/6-1 S

  01.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 722, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/6-1 S.

 • Gass/kondensat- og oljefunn nær Dvalinfeltet i Norskehavet – 6507/4-2 S

  20.05.2021 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 211, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-2 S.

 • Tørr brønn sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen – 15/12-26

  18.05.2021 Chrysaor Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 973, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-26.

 • Avgrensing av oljefunnet 34/4-15 S (Dugong) i Nordsjøen – 34/4-16 S

  30.03.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 882, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 34/4-16 S på oljefunnet 34/4-15 S (Dugong).

 • Lite gass/kondensat-funn sørvest for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen - 15/12-25

  29.03.2021 Chrysaor Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 973, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-25.

 • Lite oljefunn ved Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-13 S

  26.03.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-13 S.

 • Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 31/2-22 S og 31/2-22 A

  24.03.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsen 090 I, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 31/2-22 S og 31/2-22 A. Brønnene ble boret om lag 3 kilometer sørvest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 120 kilometer nordvest for Bergen.

 • Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet - 7220/7-4

  10.03.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-4.

 • Tørr brønn ved Mandalhøgda i sørlige Nordsjøen – 2/9-6 S

  10.02.2021 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 617, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/9-6 S.

 • Olje- og gassfunn nær Trollfeltet i Nordsjøen – 31/1-2 S og 31/1-2 A

  05.02.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/1-2 S og avgrensningsbrønn 31/1-2 A.

 • Tørr brønn nordvest for olje/gass-funnet 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/11-1

  02.02.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/11-1.

 • Oljefunn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/5-10 S

  22.12.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 891, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-10 S.

 • Tørr brønn nær Tordisfeltet i Nordsjøen – 34/7-37 S

  08.12.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-37 S.

 • Tørr brønn i sørvestlige Barentshavet – 7018/5-1

  04.12.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 960, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7018/5-1.

 • Tørr brønn øst for Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7221/4-1

  19.11.2020 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelsene 609 og 1027, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7221/4-1. Brønnen ble boret i utvinningstillatelsen 609 som en delt brønn mellom utvinningstillatelsen 609 og 1027.

 • Lite gass- og oljefunn nordøst for olje/gass-funnet 6607/12-2 S (Alve Nord) i Norskehavet – 6607/12-4 og 6607/12-4 A

  12.11.2020 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 127 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-4 og avgrensningsbrønn 6607/12-4 A.

 • Gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-1

  11.11.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1009, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/4-1.

 • Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet – 6407/1-8 S

  02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund.

 • Lite oljefunn og avgrensning av oljefunnet 6406/12-3 A (Bue) nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6406/12-G-1 H

  28.10.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-G-1 H, som er en forlengelse av observasjonsbrønn til oljefunnet 6406/12-3 A (Bue).

 • Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-24 S, 35/11-24 A og 35/11-24 B

  29.09.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/11-24 S og avgrensningsbrønnene 35/11-24 A og 35/11-24 B.

 • Tørr brønn nord for Gjøafeltet i Nordsjøen – 6204/11-3

  18.09.2020 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 829, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6204/11-3. Brønnen er boret om lag 75 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer nordvest for Florø.

 • Oljefunn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 34/4-15 S og 34/4-15 A

  05.08.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/4-15 S og avgrensningsbrønn 34/4-15 A.

 • Tørr brønn nær Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen – 16/1-33 S

  05.08.2020 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 780, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-33 S.

 • Tørr brønn nær Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7219/9-3

  31.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-3.

 • Avgrensning av gass-/kondensatfunnet 6506/11-10 (Hades) nær Morvinfeltet i Norskehavet – 6506/11-12 S

  28.07.2020 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 644, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6506/11-12 S på gass-/kondensatfunnet 6506/11-10 (Hades).

 • Lite oljefunn nær Vigdisfeltet i Nordsjøen – 34/7-E-4 AH

  14.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-E-4 AH like nordvest for Vigdis Vest-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen og 160 kilometer vest for Florø.

 • Gass- og kondensatfunn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 30/2-5 S

  08.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 878, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/2-5 S.

 • Tørr brønn nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7321/8-2 S

  06.07.2020 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 719, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7321/8-2 S.

 • Tørr brønn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-6

  18.05.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 827 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-6.

 • Tørr brønn nær Osebergfeltet i Nordsjøen – 30/6-31 S

  30.04.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 053, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/6-31 S.

 • Tørr brønn nær Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/8-10 S

  24.04.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 889, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-10 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Heidrunfeltet i Norskehavet og 215 kilometer vest for Brønnøysund.

 • Oljefunn nær Mariafeltet i Norskehavet – 6406/3-10

  07.04.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 836 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/3-10. Brønnen er boret om lag 8 kilometer vest for Mariafeltet i Norskehavet og 200 kilometer nord for Kristiansund.

 • Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6506/5-1 S

  06.04.2020 Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 1008, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6506/5-1 S. Brønnen er boret om lag 50 kilometer sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet og 210 kilometer vest for Brønnøysund.

 • Olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-19 S og 25/8-19 A

  18.03.2020 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 820 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/8-19 S og avgrensningsbrønn 25/8-19 A.

 • Lite oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen – 15/3-12 S og 15/3-12 A

  02.03.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 025, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 15/3-12 S og 15/3-12 A i midtre del av Nordsjøen.

 • Tørr avgrensningsbrønn på gassfunnet 6604/5-1 (Balderbrå) nord i Norskehavet – 6604/5-2 S

  26.02.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse PL 894, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6604/5-2 S.

 • Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7- 9 S

  12.02.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 917, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-9 S.

 • Lite olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-8 S

  14.01.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 917, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-8 S.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6604/6-1

  08.01.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6604/6-1.

 • Lite olje- og gassfunn nær Heidrun-feltet i Norskehavet – 6507/7-16 S

  13.12.2019 DNO North Sea (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 888, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-16 S.

 • Tørr avgrensningsbrønn på olje- og gassfunnet 35/11-23 nær Fram-feltet i Nordsjøen – 35/11-23 A

  09.12.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 35/11-23 A.

 • Lite oljefunn i Norskehavet - 6611/1-1

  26.11.2019 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 896, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6611/1-1.

 • Olje- og gassfunn nær Balder-feltet i Nordsjøen – 25/7-7

  12.11.2019 ConocoPhillips Scandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-7.

 • Avgrensing av Draugen-feltet i Norskehavet - 6407/9-12

  12.11.2019 OKEA ASA, operatør for utvinningstillatelse 093 D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6407/9-12 på Draugen-feltet mot øst.

 • Lite oljefunn sør for Gyda-feltet i Nordsjøen – 2/1-17 S

  08.11.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 019 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-17 S.

 • Olje- og gassfunn nær Fram-feltet i Nordsjøen – 35/11-23

  06.11.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-23. Brønnen er boret om lag 3 kilometer sørvest for Fram-feltet i nordlige del av Nordsjøen og 120 kilometer nordvest for Bergen.

 • Tørr brønn nær Troll-feltet i Nordsjøen – brønn 32/4-3 S

  29.10.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 921, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 32/4-3 S.

 • Avgrensning av gass-/kondensatfunn 6506/11-10 nær Morvin-feltet i Norskehavet – brønn 6506/11-11 S

  24.10.2019 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 644, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6506/11-11 S på gass/kondensatfunnet 6506/11-10 (Iris).

 • Lite olje- og gassfunn sørøst for Skarv-feltet i Norskehavet – 6507/5-9 S og 6507/5-9 A

  15.10.2019 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 838, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-9 S og avgrensningsbrønn 6507/5-9 A.

 • Tørr brønn nær Yme-feltet i Nordsjøen – 9/2-12

  15.10.2019 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 910, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 9/2-12. Brønnen er boret om lag seks kilometer nordøst for Yme-feltsenteret i Nordsjøen.

 • Gassfunn sør for Marulk-feltet i Norskehavet – 6507/2-5 S

  17.09.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 942 har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/2-5 S.

 • Tørr brønn nær Mikkel-feltet i Norskehavet - 6407/3-2 S

  10.09.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 796 og 796 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/3-2 S.

 • Tørr brønn sør for Oseberg-feltet i Nordsjøen – 30/12-2

  04.09.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 986, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/12-2. Brønnen er boret om lag 70 kilometer sør for Oseberg feltsenter og 160 kilometer vest for Bergen i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • Oljefunn nord for oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7324/6-1

  20.08.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 855 har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/6-1.

 • Tørr brønn nordøst for Norne-feltet i Norskehavet – 6608/6-1

  20.08.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 762, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/6-1.

 • Lite oljefunn sør for Edvard Grieg-feltet - 16/5-8 S

  19.08.2019 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 815, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-8 S.

 • Lite gassfunn nær Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-13 og 24/9-13 A

  07.08.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 869, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-13 og avgrensningsbrønn 24/9-13 A.

 • Tørr brønn nær Norne-feltet i Norskehavet – 6608/11-9

  05.08.2019 Capricorn Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 842, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/11-9.

 • Avgrensing av oljefunnet 16/1-29 S i Nordsjøen - 16/1-30 S og A

  26.07.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 16/1-30 S og 16/1-30 A.

 • Oljefunn nordøst for Alvheim-feltet i Nordsjøen – 25/2-21

  23.07.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-21 (Liatårnet).

 • Tørr brønn vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - 16/5-7

  16.07.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-7.

 • Tørr brønn sørøst for Nornefeltet i Norskehavet – 6508/1-3

  10.07.2019 Capricorn Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 758, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-3.

 • Lite oljefunn og avgrensning av oljefunnet 24/9-12 S (Frosk) i Nordsjøen – 24/9-15 S og 24/9-15 A

  01.07.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 340, har ferdigstilt resultatene etter boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-15 S (Froskelår Nordøst) og avgrensningsbrønn 24/9-15 A.

 • Tørr brønn nord for Gina Krog-feltet i Nordsjøen – 15/6-16 S

  27.06.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 777, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-16 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer nord for Gina Krog-feltet og 220 kilometer vest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Avgrensning av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-31 S og 16/1-31 A

  20.06.2019 Avgrensning av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-31 S og 16/1-31 A Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av letebrønnene 16/1-31 S og 16/1-31 A.

 • Olje- og gassfunn sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-13

  17.06.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-13.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet – 7335/3-1

  17.06.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 859, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7335/3-1.

 • Tørr brønn i Nordsjøen – 15/6-15

  04.06.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 814, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-15.

 • Tørr brønn nær Trym-feltet i sørlig del av Nordsjøen - 3/7-11 S

  24.05.2019 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 3/7-11 S.

 • Tørr brønn sør for Grane-feltet - 25/11-29 S

  10.05.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 916, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/11-29 S.

 • Tørr brønn nordøst for Jotun-feltet i Nordsjøen – 25/6-6 S

  26.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 870, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/6-6 S. Brønnen er boret i Stordabassenget nordøst for Utsirahøgda, om lag 35 kilometer nordøst for Jotun-feltet og 170 kilometer nordvest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 35/3-2 (Agat) i nordlige Nordsjøen – 36/1-3

  03.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 885, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 36/1-3. Brønnen er boret om lag 15 kilometer øst for gassfunnet 35/3-2 (Agat) og 55 kilometer nordvest for Florø, i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • Tørr brønn sørøst i Barentshavet – 7132/2-2

  02.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-2. Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.

 • Avgrensning av Hod-feltet og tørr brønn nær Hod-feltet i Nordsjøen – 2/11-12 S og 2/11-12 A

  28.03.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 033, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 2/11-12 S og undersøkelsesbrønn 2/11-12 A.

 • Gass og oljefunn nordvest for Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-14 S og 24/9-14 A

  19.03.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 869, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-14 S og en horisontal avgrensningsbrønn 24/9-14 A.

 • Tørr brønn nord for Vilje-feltet i Nordsjøen – 25/1-13

  12.03.2019 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 871, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/1-13.

 • Lite oljefunn nær Visund-feltet i Nordsjøen - 34/8-18 S

  04.03.2019 Equinor Energy  AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet  boring av undersøkelsesbrønn 34/8-18 S.

 • Tørr brønn nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet - 7121/1-2 S

  25.02.2019 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 767, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/1-2 S.

 • Avgrensning av olje- og gassfunnet 31/7-1 (Brasse) nær Brage-feltet i Nordsjøen - 31/7-3 S og 31/7-3 A

  19.02.2019 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-3 S og 31/7-3 A.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet - 6706/6-2 S

  18.02.2019 Wintershall Norge A/S, operatør for utvinningstillatelse 847, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-2 S.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 35/2-1 (Peon) i Nordsjøen - 35/4-2

  15.02.2019 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 931, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-2.

 • Lite oljefunn nær Fram-feltet i Nordsjøen - 35/11-22 S

  15.02.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/11-22 S.

 • Tørr brønn sørøst i Barentshavet - 7132/2-1

  12.02.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-1. Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.

 • Lite gassfunn og avgrensningsbrønn sørøst for Kristin-feltet i Norskehavet - 6406/6-6 S og 6406/6-6 A

  25.01.2019 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-6 S og avgrensningsbrønn 6406/6-6 A.

 • Lite gass/kondensat-funn nær Kristin-feltet i Norskehavet - 6406/2-9 S

  16.01.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 199, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/2-9 S.

 • Tørr brønn ved Mandalshøgda i sørlige del av Nordsjøen - 2/6-6 S

  09.01.2019 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 860, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/6-6 S.

 • Tørr brønn nord for Oda-feltet i Nordsjøen - 8/10-7 S

  09.01.2019 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-7 S.

 • Avgrensning av Goliat-feltet i Barentshavet - 7122/7-7 S

  03.01.2019 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 229, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7122/7-7 S på oljefeltet Goliat.

 • Tørr brønn nær Njord-feltet i Norskehavet - 6307/1-1 S

  20.12.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S.

 • Tørr brønn og lite oljefunn sørvest for Vega-feltet i Nordsjøen - 35/10-4 S og 35/10-4 A

  13.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 35/10-4 S og 35/10-4 A.

 • Tørr brønn nær Njord-feltet i Norskehavet - 6407/11-1

  12.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 751, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/11-1. Brønnen er tørr.

 • 30/6-30

  23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

 • 7324/3-1

  22.11.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/3-1.

 • 35/11-21 S og 35/11-21 A

  29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

 • 7220/5-3

  29.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/5-3. Brønnen påviste olje.

 • 25/4-13 S og 25/4-13 A

  19.10.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 203, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A på gass- og oljefunnet 25/4-3 (Gekko).

 • 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

  04.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 128 D, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B.

 • 7321/4-1

  28.09.2018 DEA Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 721, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7321/4-1. Brønnen er tørr.

 • 7220/11-5 S

  25.09.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra avgrensningsbrønn 7220/11-5 S på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i sørvestlige del av Barentshavet.

 • 25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

  21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

 • 16/1-28 S

  27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

 • 15/3-11

  16.08.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsstillatelse 025, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 15/3-11 på olje- og gass- funnet 15/3-4 (Sigrun).

 • 7322/7-1

  13.08.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr.

 • 6304/3-1

  08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

 • 35/12-7

  25.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.

 • 34/5-2 S

  06.07.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 373S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/5-2 S.

 • 6506/9-4 S og 6506/9-4 A

  05.07.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S (Fogelberg).

 • 35/12-6 S og 35/12-6 A

  04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

 • 34/8-19 S

  26.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-19 S. Brønnen er boret ved nordsiden av Visund-feltet i nordlig del av Nordsjøen.

 • 16/1-29 S

  08.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-29 S i midtre del av Nordsjøen.

 • 7221/12-1

  30.05.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7221/12-1.

 • 34/2-5 S

  17.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 790, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/2-5 S. Brønnen er tørr.

 • 6507/5-8

  10.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av en kombinert undersøkelses- og avgrensningsbrønn 6507/5-8, henholdsvis nær og på Ærfugl.

 • 6506/11-10

  04.04.2018 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelsene 644 og 644 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-10 i tillatelse 644 B.

 • 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

  26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen. Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

 • 6604/5-1

  26.03.2018 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.

 • 16/4-11

  26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

 • 24/9-12 S og 24/9-12 A

  02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

 • 7219/12-3 S

  12.01.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S.

 • 15/6-14 S

  04.01.2018 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 029 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

 • 7219/12-2 S og 7219/12-2 A

  22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

 • 7317/9-1

  09.10.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 718, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7317/9-1. Brønnen er tørr.

 • 25/2-19 S og 25/2-19 A

  03.10.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

 • 7220/6-3

  29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

 • 7122/10-1 S

  27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

 • 7324/8-3

  18.09.2017 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

 • 33/9-22 S

  15.09.2017 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 881, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/9-22 S. Brønnen er tørr.

 • 7435/12-1

  29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

 • 7220/11-4 og 7220/11-4 A

  28.08.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 25/4-11

  28.08.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr.

 • 6507/8-9

  24.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 124, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-9.

 • 7325/4-1

  07.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 855, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7325/4-1. Brønnen påviste olje og gass.

 • 31/7-2S og 31/7-2A

  25.07.2017 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-2S og 31/7-2A.

 • 7121/8-1

  17.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 849, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7121/8-1.

 • 7219/9-2

  03.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-2. Brønnen påviste olje.

 • 24/9-11 S

  19.06.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 150 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-11 S.

 • 6705/7-1

  12.05.2017 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

 • 7120/1-5

  03.05.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-5 på olje- og gassfunnet 7120/1-3 (Gohta).

 • 16/1-27

  24.04.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/1-27 på oljefeltet Edvard Grieg i den midtre delen av Nordsjøen.

 • 34/10-55 S

  24.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for Gimle Unit og utvinningstillatelse 193, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/10-55 S.

 • 7318/12-2

  16.03.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 716, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7318/12-2. Brønnen, som er boret om lag 80 kilometer nordvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet, er tørr.

 • 6507/3-12 og 6507/3-12 A

  10.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet  boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-12 og avgrensningsbrønn 6507/3-12 A. Brønnene påviste gass.

 • 7219/12-1 og 7219/12-1 A

  24.02.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-1 og avgrensningsbrønn 7219/12-1 A (Filicudi). Brønnen påviste olje og gass.

 • 16/2-22 S

  03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy.

 • 34/11-6 S

  03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

 • 6608/10-17 S

  17.01.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd  med å ferdigstille boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S. Brønnen påviste olje og gass.

 • 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

  23.12.2016 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-18 S og avgrensningsbrønnene 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C.

 • 7220/6-2 R

  22.11.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-2 R. Brønnen påviste olje og gass.

 • 6407/7-9 S og 6407/7-9 A

  18.10.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A.

 • 30/4-3 S

  17.10.2016 Total E & P Norge, operatør for utvinningstillatelse 043, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/4-3 S.

 • 7220/11-3 AR

  30.09.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av fordypningen 7220/11-3 AR på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 36/7-4

  16.09.2016 ENGIE E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 636, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 36/7-4. Brønnen påviste olje og gass.

 • 35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

  15.09.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248 F, er i ferd med å avslutte boring av fire brønner i Nordsjøen.

 • 1/5-5

  09.09.2016 Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen er tørr. 

 • 25/10-15 S

  04.08.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 626, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/10-15 S. Brønnen er tørr.

 • 7222/1-1

  04.08.2016 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 226, er i ferd med å ferdigstille boring av undersøkelsesbrønn 7222/1-1. Brønnen er tørr.

 • 30/11-14 og 30/11-14 B

  27.07.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-14 og 30/11-14 B.

 • 31/7-1 og 31/7-1 A

  13.07.2016 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/7-1 og avgrensningsbrønn 31/7-1 A. 

 • 16/5-6

  11.07.2016 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 776, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/5-6. Brønnen er tørr.

 • 30/11-13

  09.06.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/11-13. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • 30/11-12 S og 30/11-12 A

  30.05.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-12 S og avgrensningsbrønn 30/11-12 A.

 • 16/1-26 S og 16/1-26 A

  27.05.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A.

 • 35/8-6 S og 35/8-6 A

  23.05.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/8-6 S og 35/8-6 A.

 • 30/11-11 S og 30/11-11 A

  13.04.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

 • 7324/7-3 S

  06.04.2016 OMV Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7324/7-3 S på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting).

 • 16/4-10

  07.03.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 544, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-10. Brønnen er tørr.

 • 7224/2-1

  02.03.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 611, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7224/2-1. Brønnen er tørr.

 • 34/6-4

  02.03.2016 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 554, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/6-4. Brønnen er tørr.

 • 30/9-28 S

  25.02.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-28 S.

 • 6407/10-4

  20.01.2016 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 700 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/10-4.

 • 25/10-14 S

  18.01.2016 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-14 S.

 • 7130/4-1

  31.12.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 708, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7130/4-1. Brønnen er boret om lag 85 kilometer nordøst for Berlevåg.

 • 16/1-25 S

  23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

 • 35/11-18 og 18 A

  10.12.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-18 og avgrensningsbrønn 35/11-18 A.

 • 34/8-16 S

  20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

 • 6406/12-5 S

  10.11.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S.

 • 6306/5-2

  13.10.2015 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 642, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/5-2. Brønnen er tørr.

 • 6406/6-4 S

  02.10.2015 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 510, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-4 S.

 • 25/11-28

  01.10.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-28. Brønnen er tørr.

 • 7220/11-3 og 7220/11-3 A

  30.09.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 6406/12-4 S og A

  17.09.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6406/12-4 S og 6406/12-4 A.

 • 6407/10-5

  14.09.2015 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 793, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/10-5.

 • 30/9-27 S

  04.09.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

 • 3/7-10 S

  03.09.2015 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-10 S.

 • 16/7-11

  31.08.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 72 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 16/7-11 på vegne av utvinningstillatelsene 72 B, 72 D og 72 E.

 • 16/1-23 S

  25.08.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-23 S på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

 • 16/4-9 S

  12.08.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-9 S.

 • 6507/3-11 S

  12.08.2015 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S. Brønnen er tørr.

 • 2/4-23 S

  23.07.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/4-23 S. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • 2/11-11

  22.07.2015 Edison Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 616, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/11-11.

 • 10/4-1

  15.07.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 734, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 10/4-1.

 • 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B

  02.07.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for Ivar Aasen-feltet, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B.

 • 15/6-13, 15/6-13 A og 15/6-13 B

  01.07.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for Gina Krog Unit, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-13 og avgrensningsbrønnene 15/6-13 A and 15/6-13 B.

 • 6507/11-11

  26.06.2015 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 591, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-11.

 • 25/10-13 S

  24.06.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boring av letebrønn 25/10-13 S. Brønnen er tørr.

 • 35/12-5 S

  18.06.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 378, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-5 S.

 • 7220/11-2 og 7220/11-2 A

  12.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-2 og 7220/11-2 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 6706/11-2

  09.06.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, har avsluttet boring av undersøkelsebrønn 6706/11-2. Brønnen påtraff gass.

 • 33/2-2 S

  04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

 • 6407/8-7 og 6407/8-7 A

  22.05.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 C, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A.

 • 15/12-24 S

  20.05.2015 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 672, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-24 S.

 • 34/4-14 S

  15.05.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 375, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S på oljefunnet 34/4-11.

 • 7324/8-2

  15.05.2015 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-2.

 • 6406/2-8

  28.04.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 589, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/2-8. Brønnen påviste olje.

 • 16/1-21 S og 16/1-21 A

  22.04.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A på Ivar Aasen-feltet.

 • 34/3-5

  17.04.2015 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/3-5. Brønnen er tørr.

 • 6706/12-3

  13.04.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-3. Brønnen påviste gass.

 • 25/6-5 S

  10.04.2015 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 627, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-5 S.

 • 6706/12-2

  18.03.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-2.

 • 16/1-24

  17.03.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-24. Brønnen er tørr.

 • 34/3-4 S og 34/3-4 A

  16.02.2015 BG Group AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A.

 • 2/4-22 S

  13.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-22 S.

 • 26/10-1

  12.02.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 674 BS, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 26/10-1.

 • 30/11-10 A

  09.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A.

 • 25/10-12 S

  06.01.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutLundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr.

 • 6405/12-1

  31.12.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 584, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6405/12-1.

 • 33/2-1

  23.12.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 555, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/2-1.

 • 30/11-10

  22.12.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-10. Brønnen påviste olje.

 • 35/9-12 S

  19.12.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-12 S.

 • 6707/10-3 S

  08.12.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 528 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6707/10-3 S.

 • 6305/8-2

  14.11.2014 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6305/8-2 på Ormen Langefeltet.

 • 7227/10-1

  07.11.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 230, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7227/10-1.

 • 34/6-3 S og A

  03.11.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 554, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på oljefunnet 34/6-2 S og undersøkelsesbrønn 34/6-3 A.

 • 25/8-18 S

  21.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

 • 33/12-10 S

  17.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 631, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

 • 7220/11-1

  14.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1. Brønnen påviste olje og gass.

 • 7220/2-1

  10.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 714, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/2-1.

 • 34/7-36 S

  01.10.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 553, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-36 S.

 • 7319/12-1

  26.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 713, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7319/12-1.

 • 7125/4-3

  11.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-3. Brønnen er tørr.

 • 2/9-5 S

  09.09.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 494, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-5 S. Brønnen er tørr.

 • 16/4-8 S

  29.08.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

 • 7324/9-1

  07.08.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 614, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/9-1. Brønnen påviste gass.

 • 8/10-6 S

  23.07.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

 • 7120/1-4 S

  22.07.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).  

 • 7325/1-1

  22.07.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7325/1-1. Brønnen påviste gass.

 • 31/10-1

  22.07.2014 Tullow Oil Norge, AS, operatør for utvinningstillatelse 507, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/10-1. Brønnen er tørr.  

 • 6406/12-3 B og 6406/12-3 A

  11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

 • 7324/7-2

  03.07.2014 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-2.

 • 6507/5-7

  25.06.2014 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 558, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-7. Brønnen er boret om lag 18 kilometer sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

 • 7324/2-1

  20.06.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/2-1.

 • 6608/10-16

  06.06.2014 Noreco Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 484, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-16. Brønnen er tørr.

 • 31/2-21 S

  27.05.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 550, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/2-21 S. Brønnen er boret om lag 12 kilometer nordvest for Troll C plattformen i Nordsjøen.

 • 35/9-11 S og 35/9-11 A

  27.05.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A på olje-, gass- og kondensatfunnet 35/9-6 S.

 • 8/10-5 S og 8/10-5 A

  14.05.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A. Brønnene er tørre.

 • 16/1-18

  12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

 • 34/10-C-18 A

  09.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 120 B/Gimle Unit, har avsluttet boring av en observasjonsbrønn med letemål, 34/10-C-18 A.

 • 7220/7-3 S

  02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-3 S.

 • 16/2-19 og 16/2-19 A

  02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

 • 35/11-17

  30.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 090, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-17. Brønnen er boret om lag en kilometer sør for Framfeltet i Nordsjøen.

 • 34/10-54 S og 34/10-54 A

  11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

 • 6406/12-3 S

  10.04.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

 • 7218/8-1

  10.04.2014 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1.  

 • 6407/1-7 og 6407/1-7 A

  10.04.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 6407/1-7 og  6407/1-7 A.

 • 16/3-8 S

  27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

 • 34/8-17 S

  19.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-17 S.

 • 35/11-16 S

  10.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-16 S.

 • 7222/11-2

  03.03.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/11-2.

 • 25/9-4

  21.02.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 628, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/9-4.

 • 25/5-9

  21.02.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 F, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-9.

 • 7220/4-1

  20.02.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/4-1.

 • 16/2-20 S og 16/2-20 A

  11.02.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A. Brønnene er tørre.

 • 6507/10-2 S

  28.01.2014 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 645, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/10-2 S. Brønnen er boret om lag 13 kilometer sør for Heidrunplattformen.

 • 35/9-10 S og 35/9-10 A

  15.01.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 35/9-10 S og A på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

 • 31/3-4

  03.01.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 551, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 31/3-4. Brønnen var tørr.

 • 30/11-9 S og 30/11-9 A

  02.01.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A.

 • 16/5-5

  20.12.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 410, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-5. Brønnen var tørr.

 • 7220/7-2 S

  09.12.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-2 S.

 • 6407/8-6 og 6407/8-6 A

  11.11.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A. Brønnene påviste olje.

 • 35/9-9

  11.11.2013 GDF SUEZ E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 153, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-9. Brønnen er boret om lag 8  kilometer vest for Gjøafeltet i Nordsjøen. Brønnen er tørr.

 • 16/3-7

  07.11.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/3-7 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

 • 7324/7-1 S

  29.10.2013 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S.

 • 16/1-19 S og 16/1-20 A

  25.10.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A

 • 7016/2-1

  22.10.2013 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 529, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7016/2-1.

 • 4/4-1

  16.10.2013 Repsol Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 541, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 4/4-1. Brønnen er tørr.

 • 6608/2-1 S

  14.10.2013 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 330, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/2-1 S.

 • 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A

  11.10.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 og 046 BS, har avsluttet boring av brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1-A på Volvefeltet, som ligger mellom Sleipner Vest- og Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

 • 7120/1-3

  02.10.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/1-3. Brønnen er boret omlag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

 • 16/5-4

  30.09.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/5-4 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

 • 7219/8-2

  23.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 608, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/8-2. Brønnen påviste gass.

 • 2/1-15

  20.09.2013 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 542, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-15. Brønnen er boret omlag 8 kilometer øst for Gydafeltet i Nordsjøen.

 • 30/9-25

  19.09.2013 Statoil, operatør for utvinningstillatelse 104, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/9-25. Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Oseberg Sør-innretningen og om lag 130 kilometer vest for Bergen.

 • 6608/10-15

  11.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-15. Brønnen påviste olje.

 • 7324/8-1

  06.09.2013 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-1. Brønnen påviste olje.

 • 6406/9-3

  05.09.2013 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/9-3.

 • 16/4-7

  20.08.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 544, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-7.

 • 6506/9-3

  19.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 479, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-3.

 • 6507/3-10

  15.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 C, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-10.

 • 16/2-18 S

  07.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-18 S.

 • 7225/3-2

  01.08.2013 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7225/3-2 på gassfunnet 7225/3-1 (Norvargfunnet).

 • 16/3-6

  12.07.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

 • 2/1-16 S

  28.06.2013 Talisman Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 299, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-16 S. Brønnen er tørr.

 • 7220/5-2

  28.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/5-2.

 • 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A

  24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 B og 046 BS, har avsluttet boring av observasjonsbrønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11-A på Volvefeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

 • 6608/11- 8

  24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6608/11-8. Brønnen er tørr.

 • 6406/6-3

  21.06.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 511, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-3.

 • 16/2-17 S og 16/2-17 B

  13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

 • 34/8-15 S

  13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen 34/8-15 S. Brønnen påviste gass.

 • 34/7-H-2 H

  05.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av observasjonsbrønnen 34/7-H-2 H. Brønnen er boret mellom Vigdis og Snorre i nordlig del av Nordsjøen.

 • 16/2-21

  04.06.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-21.

 • 25/11-27

  28.05.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for Grane Unit, er i ferd med å avslutte boring avundersøkelsesbrønn 25/11-27. Brønnen påviste olje.

 • 7/4-3

  23.05.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 495, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/4-3. Brønnen er boret om lag 24 km kilometer nord for Brynhildfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • 26/5-1

  08.05.2013 Rocksource Exploration Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 506 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/5-1. Brønnen er tørr.

 • 16/4-6 S

  06.05.2013 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-6 S. Brønnen påviste olje.

 • 3/7-9 S

  30.04.2013 Dong E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer nordvest for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • 34/10-A-8

  25.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 050, har gjennom produksjonstesting av brønn 34/10-A-8 påvist et betydelig oljevolum i Shetlandgruppen / Listaformasjonen som ligger over Gullfaksfeltet.

 • 16/8-3 S

  24.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 360, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/8-3 S.

 • 7218/11-1

  10.04.2013 Repsol Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 531, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7218/11-1.

 • 35/9-8

  09.04.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 35/9-8 på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

 • 16/5-3

  19.03.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-3 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

 • 16/1-17

  15.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-17. Brønnen er tørr.

 • 16/3-5

  06.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/3-5.

 • 3/7-8 S

  05.03.2013 DONG E & P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 147, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-8 S. Brønnen påviste olje og gass.

 • 8/5-1

  05.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 453 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 8/5-1. Brønnen er tørr.

 • 25/11-26

  13.02.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-26. Brønnen er boret om lag 9 kilometer nordøst for Granefeltet i Nordsjøen.

 • 6506/6-2

  13.02.2013 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 513, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/6-2. Brønnen er boret om lag 6 kilometer nord for funnet 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet.

 • 6407/1-6 S

  31.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S. Brønnen er boret om lag fire kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og åtte kilometer sørøst for olje-/gassfunnet 6406/3-8.

 • 6610/10-1

  28.01.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 386, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6610/10-1.

 • 16/2-16 og 16/2-16 A

  25.01.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-16 og 16/2-16 A i Nordsjøen.

 • 16/1-16 og 16/1-16 A

  11.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-16 og avgrensningsbrønn 16/1-16 A.

 • 7/8-6 S

  08.01.2013 Lotos EPN AS, operatør for utvinningstillatelse 498, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7/8-6 S. Brønnen er tørr.

 • 16/2-15

  03.01.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-15.

 • 7122/7-6

  21.12.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7122/7-6 på Goliatfeltet.

 • 6607/12-3

  20.12.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 385, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-3. Brønnen er boret omlag 15 kilometer nordvest for Nornefeltet.

 • 34/6-2 S og 34/6-2 A

  03.12.2012 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 554, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/6-2 S og avgrensningsbrønn 34/6-2 A. Brønnene påviste olje.

 • 7120/6-3 S

  26.11.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 490, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/6-3 S. Brønnen er boret omlag 10 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

 • 16/10-5

  16.11.2012 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 568, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/10-5. Brønnen er tørr.

 • 16/2-14

  07.11.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14.

 • 7/11-13

  22.10.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 497, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/11-13. Brønnen er tørr.

 • 6201/11-3

  11.10.2012 Lundin Petroleum Norway, operatør for utvinningstillatelsen 519, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6201/11- 3 i den sørlige del av Norskehavet. Brønnen er boret om lag 65 km nordvest for Snorrefeltet.

 • 7220/10-1

  05.10.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/10-1 i Barentshavet. Brønnen er boret omlag 50 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

 • 16/2-13 S og 16/2-13 A

  01.10.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A i Nordsjøen.

 • 16/2-12

  28.08.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-12.

 • 6506/11-9 S

  24.08.2012 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 477, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer øst for Morvinfeltet og om lag 5 kilometer vest for Åsgard (Smørbukkfeltet) i Norskehavet.

 • 3/4-2 S

  20.08.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 356, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/4-2 S. Brønnen er tørr.

 • 33/6-4

  01.08.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 370, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-4. Brønnen er tørr.

 • 33/6-3 S

  25.07.2012 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 375 B, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 33/6-3 på oljefunnet 34/4-11 (Beta).

 • 35/2-3

  19.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/2-3. Brønnen, som er boret om lag ti kilometer sørøst for gassfunnet 35/2-1 ”Peon”, er tørr.

 • 6507/3-9 S

  18.07.2012 BP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 212 E, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-9 S. Brønnen påviste gass.

 • 34/7-35 S

  12.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 552, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/7-35 S. Brønnen er boret om lag 4 kilometer øst for Tordisfeltet i Nordsjøen.

 • 2/4-21 og 2/4-21 A

  02.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 146 og 333, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-21 og avgrensningsbrønn 2/4-21 A.

 • 2/8-18 S

  29.06.2012 Faroe petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 440 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/8-18 S.

 • 6406/3-8

  22.05.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475 BS, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 6407/1-5 S.

 • 7/12-13 S

  04.05.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 450, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/12-13 S. Brønnen er boret om lag 9 km sør for Ulafeltet i Nordsjøen.

 • 16/2-11 og 16/2-11 A

  03.05.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A.

 • 7228/1-1

  25.04.2012 Norwegian Energy Company ASA (Noreco ASA), operatør for utvinningstillatelse 396, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7228/1-1.

 • 6507/7-15 S

  24.04.2012 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-15 S.

 • 35/9-7

  16.04.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-7. Brønnen er boret om lag 17 kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen.

 • 30/6-28 S

  23.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 053, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/6-28 S.

 • 6406/3-9

  07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

 • 7220/5-1

  06.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7220/5-1 på gass-/oljefunnet 7220/8-1 (”Skrugard”).

 • 25/6-4 S

  13.02.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 414, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-4 S.

 • 6507/6-4 S og A

  23.01.2012 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 350, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-4 S og er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-4 A.

 • 16/5-2 S

  17.01.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-2 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

 • 8/10-4 B

  10.01.2012 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 8/10-4 B om lag 13 km øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • 7220/7-1

  09.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-1.

 • 33/12-9 S

  04.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 152, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 33/12-9 S. Brønnen påtraff olje.

 • 34/3-3 S og 34/3-3 A

  23.12.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 34/3-3 S og avgrensningsbrønn 34/3-3 A.

 • 7/11-12 S og A

  12.12.2011 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 301 CS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A. Brønnene påviste gass.

 • 8/10-4 S og 8/10-4 A

  07.12.2011 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-4 S og avgrensningsbrønn 8/10-4 A.

 • 7121/9-1

  24.11.2011 Dong E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 518, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/9-1. Brønnen er tørr.

 • 9/1-1 S

  23.11.2011 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 406, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 9/1-1 S. Brønnen er tørr.

 • 16/2-10

  26.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/2-10.

 • 6608/11-7 S

  24.10.2011 Rocksource ASA, operatør for utvinningstillatelse 559, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S. Brønnen er tørr.

 • 7124/4-1 S

  14.10.2011 GDF Suez E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 530, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7124/4-1 S.

 • 6607/12-2 S

  13.10.2011 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 127, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S. Brønnen påviste gass og olje.

 • 15/8-2

  12.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 15/8-2. Brønnen, som var tørr, ble boret åtte kilometer vest for Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

 • 16/2-7 og 16/2-7 A

  23.09.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A.

 • 16/2-9 S

  22.09.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S (”Aldous Major North”).

 • 6508/1-2

  13.09.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 482, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Brønnen påviste olje og gass.

 • 6407/5-2 S

  01.09.2011 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 471, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Mikkelfeltet i Norskehavet.

 • 16/7-10

  29.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 569, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-10. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • 34/10-52 A og 34/10-52 B

  24.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 34/10-52 A og sidesteget 34/10-52 B. Brønnene påviste olje og gass.

 • 16/2-8

  16.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-8 ("Aldous Major South"). Brønnen er boret om lag 4 kilometer vest for oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) i den midtre delen av Nordsjøen.

 • 7225/3-1

  08.08.2011 Total EP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7225/3-1. Brønnen, som påviste gass, ble boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya.

 • 25/10-11

  02.08.2011 Marathon Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 505, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-11.

 • 35/7-1 ST2

  26.07.2011 Idemitsu Petroleum Norge, operatør av utvinningstillatelse 377 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/7-1 ST2. Brønnen ble boret om lag sju kilometer vest av Vega-feltet i Nordsjøen.

 • 31/8-1

  19.07.2011 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 416, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/8-1. Brønnen er boret omlag 16 kilometer sørvest for Trollfeltet.

 • 16/3-4 og 16/3-4 A

  18.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A.

 • 35/12-4 S og 35/12-4 A

  18.07.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 Grosbeak.

 • 7120/2-3S

  08.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 438, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/2-3S. Brønnen er boret omlag 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

 • 30/11-8 A

  28.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-8 A.

 • 34/10-53 A

  07.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 050, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 A. Brønnen er boret om lag fem kilometer vest for feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • 16/1-15 og 16/1-15 A

  19.05.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-15 og avgrensingsbrønn 16/1-15 A.

 • 30/11-8 S

  10.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-8 S. Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for Oseberg Sørfeltet i Nordsjøen.

 • 6407/3-1 S

  09.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 312, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/3-1 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer nord for Mikkelfeltet i Norskehavet.

 • 6604/2-1

  02.05.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 522, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6604/2-1.

 • 6507/8-8

  13.04.2011 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 434, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/8-8.

 • 6407/4-2

  12.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 429, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6407/4-2 på gass/kondensatfunnet 6407/4-1.

 • 15/9-B-8

  08.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 29 og 46, har avsluttet avgrensningen av gass/kondensatfunnet 15/9-B-1 (Beta Vest).

 • 7220/8-1

  01.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-1. Brønnen er boret omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

 • 15/6-11 S og 15/6-11 A

  09.03.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 15/6-11 S og  15/6-11 A på gass/kondensat/oljefunnet 15/5-1 Dagny.

 • 6305/9-2

  28.02.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 468, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6305/9-2. Brønnen er boret om lag 30 km øst for Ormen Langefeltet i Norskehavet.

 • 7119/12-4

  18.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 488, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7119/12-4.

 • 24/9-10 S og 24/9-10 A

  15.02.2011 Marathon Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 340 BS, har avsluttet undersøkelsesbrønn 24/9-10 S og avgrensningsbrønn 24/9-10 A.

 • 34/10-53 S

  09.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 S. Brønnen er om lag to kilometer vest for Gullfaks Sørfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • 15/6-12

  08.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-12. Brønnen er om lag 12 kilometer nord for Sleipner Vest i midtre del av Nordsjøen.

 • 17/6-1

  03.02.2011 Norwegian Energy Company ASA (Noreco), operatør for utvinningstillatelse 545, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/6-1. Brønnen er boret om lag 100 kilometer sørøst av Granefeltet i midtre del av Nordsjøen.

 • 6305/4-2 S

  02.02.2011 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 6305/4-2 S på Ormen Langefeltet.

 • 35/12-3 S

  01.02.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-3 S.

 • 7120/12-5

  05.01.2011 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 489, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7120/12-5 i Barentshavet.

 • 16/7-9

  04.01.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 409, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-9. Brønnen er boret om lag 40 km sørøst for Sleipnerfeltene.

 • 34/4-13 S

  20.12.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/4-13 S.

 • 35/1-2 S

  17.12.2010 Statoil  Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 269, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/1-2 S. Brønnen er tørr.

 • 24/12-6 S

  14.12.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 341, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 24/12-6 S. Brønnen er boret om lag 75 km nord for Sleipnerfeltet.

 • 3/8-1

  13.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 400, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 3/8-1. Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • 35/9-6 S

  07.12.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. Brønnen er boret om lag 16 kilometer vest for Gjøafeltet.

 • 16/1-14

  01.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-14. Brønnen er boret om lag 4 kilometer nordvest for oljefunnet 16/1-8 (”Luno”) og 3 kilometer sør for oljefunnet 16/1-9 (”Draupne”).

 • 6603/5-1 S

  30.11.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 392, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6603/5-1 S (Dalsnuten).

 • 25/5-7

  18.10.2010 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/5-7. Brønnen er om lag 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i Nordsjøen.

 • 8/10-3

  11.10.2010 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 331, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-3.  Brønnen er om lag 25 km sørøst for Ulafeltet i Nordsjøen.

 • 16/2-6

  17.09.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-6. Brønnen er om lag 25 kilometer øst for oljefunnet 16/1-8 (Luno) i Nordsjøen.

 • 6507/7-14 S

  16.09.2010 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/7-14 S. Brønnen er om lag 15 kilometer nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

 • 6604/10-1

  27.08.2010 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6604/10-1 på gassfunnet 6603/12-1 (Gro).

 • 15/3-9

  19.08.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 187, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/3-9. Brønnen er om lag 3 kilometer øst for Gudrunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

 • 6406/3-8

  22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

 • 6406/3-8

  22.07.2010 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 475BS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-8.

 • 15/12-23 og 15/12-23 A

  20.07.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 038D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/12-23 og 15/12-23 A på oljefunnet 15/12-21 (Grevling).

 • 1/3-12 S

  25.06.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 297, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 1/3-12 S. Brønnen er lokalisert om lag 30 km nordvest for Ekofiskfeltet i sørlige del av Nordsjøen.

 • 6507/5-6 S

  09.06.2010 BP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/5-6 S. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer vest for Skarvfeltet.

 • 15/9-24

  07.06.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 408, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-24. Brønnen, som var tørr, ble boret like sørøst av Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

 • 6407/12-3

  03.06.2010 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 470, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/12-3. Brønnen er om lag 13 kilometer sørøst for Draugenplattformen i Norskehavet.

 • 6407/2-6 S

  14.05.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 473, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/2-6 S. Brønnen er om lag 5 kilometer nord for Mikkelfeltet og 190 kilometer vest for Namsos.

 • 25/1-11 og 25/1-11 A

  12.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 460, har avsluttet undersøkelsesbrønn 25/1-11 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 25/1-11 A.

 • 2/2-6

  12.05.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 332, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/2-6.

 • 15/12-22

  10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 15/12-22. Brønnen, som er boret om lag 15 kilometer sørøst for Sleipner Østfeltet i Nordsjøen, er tørr

 • 16/1-11 og 16/1-11 A

  10.05.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 001 B, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/1-11 og 16/1-11 A på olje- og gassfunnet 16/1-9 (Draupne).

 • 6506/9-2 S

  23.04.2010 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 433, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-2 S i Norskehavet. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • 34/5-1 A

  09.04.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 34/5-1 A på oljefunnet 34/5-1 S (Blåbær).

 • 6608/10-14 S

  07.04.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S. Brønnen påviste olje og gass. Funnet er gjort om lag 15 kilometer nordøst for Nornefeltet.

 • 9/2-11

  31.03.2010 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 316 DS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 9/2-11. Brønnen er om lag 10 kilometer nord for Ymefeltet i sørlige Nordsjøen.

 • 25/10-10

  26.03.2010 ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør for utvinningstillatelse 028 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-10. Brønnen er like vest for Balderfeltet i Nordsjøen. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringen på vegne av ExxonMobil.

 • 34/5-1 S

  11.03.2010 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen er om lag 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

 • 16/4-5

  05.03.2010 Lundin Petroleum AB (Lundin Norway AS), operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/4-5. Brønnen ble boret om lag 40 kilometer nordøst for Sleipnerfeltene og 8-10 kilometer sør for oljefunnene 16/1-8 og 16/1-12.

 • 34/4-12 A

  23.02.2010 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 057/Snorre Unit, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-12 A. Brønnen er boret på nordøstlig del av Snorrefeltet i Nordsjøen, om lag 200 km nordvest for Bergen.

 • 6507/11-10

  15.02.2010 Det norske oljeselskap ASA har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-10. Brønnen er lokalisert fem kilometer nordøst for gass- og kondensatforekomsten 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

 • 34/4-12 S

  10.02.2010 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 057, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-12 S. Brønnen er boret omlag 6 km nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen.

 • 35/9-5

  05.02.2010 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 419, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-5. Brønnen er om lag seks kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen.

 • 16/1-13

  13.01.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/1-13 på oljefunnet 16/1-8 (kalt Luno av operatøren).

 • 34/4-11

  11.01.2010 Petro-Canada Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 375, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/4-11. Brønnen ligger 15 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

 • 15/9-23

  06.01.2010 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 408, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-23. Brønnen, som er tørr, ligger like sør for Sleipner Østfeltet i midtre del av Nordsjøen.

 • 34/3-2 S

  22.12.2009 BG Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-2 S. Brønnen ligger nordøst for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

 • 6407/12-2

  22.12.2009 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 469, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/12-2. Brønnen, som er tørr, ligger om lag 10 kilometer sør for Draugen feltet og 130 kilometer nord for Kristiansund.

 • 6507/3-8

  16.12.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-8. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer sørvest for Nornefeltet.

 • 25/4-10 A

  02.12.2009 Marathon Petroleum Norge AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 A. Brønnen, som påtraff gass, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i Nordsjøen.

 • 25/4-10 S

  19.11.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 203, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 S. Brønnen, som påtraff olje, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i midtre del av Nordsjøen.

 • 15/9-B-1

  16.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 029 og 046, har avsluttet boringen av en utvinningsbrønn med letemål.

 • 6306/6-2

  13.11.2009 Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 321, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6306/6-2.

 • 25/8-17 og 25/8-17 A

  12.11.2009 ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-17 og avgrensningsbrønn 25/8-17 A.

 • 6608/10-13

  04.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 437, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-13.

 • 6305/5-3 S

  30.10.2009 A/S Norske Shell, operatør på Ormen Langefeltet, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 (på vegne av rettighetshaverne til Ormen Langefeltet).

 • 30/9-24

  26.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 079, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-24. Brønnen er boret om lag 6 kilometer vest for Osebergfeltet i Nordsjøen.

 • 24/9-9 S, 24/9-9 A og 24/9-9 B

  21.10.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør i utvinningstillatelse 340, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 24/9-9 S og avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og 24/9-9 B.

 • 25/2-17

  15.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.

 • 6609/10-2

  25.09.2009 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 483 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/10-2.

 • 25/5-6

  21.09.2009 Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 363, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-6.

 • 35/3-7 S

  18.09.2009 VNG Norge (Operations) AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/3-7 S i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

 • 6506/9-1

  17.09.2009 Total E&P Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 211 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6506/9-1 på gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”).

 • 25/9-3

  16.09.2009 Norwegian Energy Company (Noreco) ASA, operatør av utvinningstillatelse 412, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/9-3.

 • 16/1-12

  07.09.2009 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-12.

 • 6407/2-5 S

  07.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 074, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S.

 • 6506/12-12 S og 6506/12-12 A

  02.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

 • 30/9-23

  28.08.2009 Pressemelding 56/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-23. Brønnen er lokalisert mellom Oseberg- og Bragefeltene i Nordsjøen.

 • 17/12-4, 4A og 4B

  26.08.2009 Pressemelding 55/2009: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse PL 407, har avsluttet boringene av avgrensingsbrønnene 17/12-4, 4A og - 4B på oljefunnet 17/12-1 Bream i Nordsjøen. Funnet ble påvist i 1972 i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen), og ligger ca 50  kilometer nordvest for Ymefeltet.

 • 6407/2-4

  24.08.2009 Pressemelding 54/2009: Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 380, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-4. Brønnen, som var tørr, ble boret seks kilometer vest for gassfunnet 6507/11-1 Midgard i Norskehavet.

 • 33/9-21 S, -21 A og -21 B

  07.08.2009 Pressemelding 52/2009: Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 037 D, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnene 33/9-21 S, 33/9-21 A og 33/9-21 B på det lille oljefunnet 33/9-6 Delta som er satt i prøveproduksjon.

 • 25/10-9

  27.07.2009 Pressemelding 49/2009: Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 304, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-9. Brønnen er boret omkring 20 kilometer sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

 • 35/2-2

  23.07.2009 Pressemelding 48/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn på gassfunnet 35/2-1 ”Peon”. I 2005 gjorde Norsk Hydro Produksjon AS funnet i pleistocen reservoarbergarter (Naustformasjonen i kvartær). Funnet ligger 90 kilometer vest for Florø og 60 kilometer nordvest for Gjøafeltet og i nordlige del av Nordsjøen.

 • 6507/3-7

  17.07.2009 Pressemelding 46/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-7. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort to kilometer nordvest for gassfunnet 6507/3-3 Idun og omtrent ti kilometer nord for olje-/gassfunnet 6507/5-1 Skarv.

 • 35/12-2

  08.07.2009 Pressemelding 44/2009: Wintershall Norge ASA, operatør i utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-2. Brønnen, som påviste olje og gass, er boret i Nordsjøen 10 kilometer nordøst for Framfeltet og 85 kilometer sørvest for Florø.

 • 6507/3-6

  26.06.2009 Pressemelding 42/2009: Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 383, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-6. Brønnen, som er tørr, ble boret 27 kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

 • 34/8-13 A og 34/8-13 S

  23.06.2009 Pressemelding 40/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S. Brønnene, som påviste olje, er boret øst for Visundfeltet i Nordsjøen.

 • 6603/12-1

  19.06.2009 Pressemelding 39/2009: A/S Norske Shell, operatør i utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”) i nordlige Norskehavet. Brønnen er boret på 1376 meters vanndyp, det største vanndyp hvor det er gjort funn på norsk sokkel til nå.

 • 15/12-21 A

  18.06.2009 Pressemelding 38/2009: Talisman Energy Norge AS har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 15/12-21 A. I mai 2009 ble det påvist olje i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter i 15/12-21. Funnet, som sannsynligvis er drivverdig, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen.

 • 15/9-F-10

  11.06.2009 Pressemelding 34/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 046, har avsluttet boringen av observasjonsbrønnen 15/9-F-10 som også hadde et letemål. Brønnen, som var tørr, er skrå-/ horisontalboret til et letemål om lag sju kilometer nordøst for Sleipner A-innretningen i Nordsjøen.

 • 6407/8-5 S og 6407/8-5 A

  11.06.2009 Pressemelding 33/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S og avgrensningsbrønn 6407/8-5 A. Brønnene, som gav positivt resultat, ligger 20 kilometer nordøst for Njordfeltet og 10 kilometer vest for Draugenfeltet i Norskehavet.

 • 6407/6-7 S

  28.05.2009 Pressemelding 30/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S. Brønnen, som påviste gass, ligger sju kilometer sør for Mikkelfeltet i Norskehavet.

 • 30/5-3 A

  28.05.2009 Pressemelding 29/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 A. Brønnen, som påviste mindre mengder gass, ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

 • 25/8-16 S og 25/8-16 A

  22.05.2009 Pressemelding 28/2009: ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-16 S og avgrensningsbrønn 25/8-16 A. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil. Brønnene ligger om lag 6 kilometer sørøst for Jotunfeltet i Nordsjøen.

 • 30/11-7 A

  20.05.2009 Pressemelding 27/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 035 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 30/11-7 A på gass/kondensat-funnet 30/11-7 som ble påvist vinteren i 2009. Funnet ble gjort i midtre jura reservoarbergarter (nedre deler av Brentgruppen) og ligger om lag 10km nordøst for Friggfeltet i Nordsjøen.

 • 15/12-21

  18.05.2009 Pressemelding 26/2009 Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-21. Brønnen, som påviste olje, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

 • 16/2-5

  13.05.2009 Pressemelding 25/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 265, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-5. Brønnen, som påviste olje og gass, ligger om lag 35 kilometer øst for Gudrunfeltet og vel 30 kilometer sør for Granefeltet i Nordsjøen.

 • 30/3-10 S

  30.04.2009 Pressemelding 23/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 052, har avsluttet boringen av den kombinerte undersøkelses- og avgrensingsbrønnen 30/3-10 S på funnet 30/3-9 i Nordsjøen med skuffende resultat.

 • 30/5-3 S

  23.04.2009 Pressemelding 22/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 S. Brønnen, som påviste gass, er lokalisert sju kilometer nordvest for Oseberg C-innretningen i Nordsjøen.

 • 2/5-14 S

  02.04.2009 Lundin Norway AS har, som operatør for utvinningstillatelse 006 C, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-14 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert like vest for oljefunnet 2/5-3 Sørøst Tor i Nordsjøen.

 • 15/6-10

  01.04.2009 Pressemelding 19/2009. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-10. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) gjennomførte boreoperasjonene på vegne av ExxonMobil. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

 • 35/6-2 S

  31.03.2009 Pressemelding 18/2009 StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/6-2 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert 18 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer vest for Florø.

 • 34/7-34 og 34/7-34 A

  25.03.2009 Pressemelding 17/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 34/7-34 og avgrensingsbrønn 34/7-34 A. Brønnene, som påviste olje, er lokalisert tre kilometer sør for Snorrefeltet i Nordsjøen.

 • 6705/10-1

  16.03.2009 Pressemelding 16/2009: StatoilHydro Petroleum AS avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 6705/10-1 i Norskehavet. Brønnen, som påviste gass, er lokalisert 345 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

 • 30/9-22

  09.03.2009 Pressemelding 14/2009: StatoilHydro Petroleum ASA, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-22. Brønnen er lokalisert om lag 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen.

 • 2/1-13 S

  24.02.2009 Pressemelding 13/2009: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 299, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-13 S. Brønnen er lokalisert 13 km sør for Gydafeltet i Nordsjøen.

 • 34/8-14 C og 34/8-14 D

  06.02.2009 Pressemelding 12/2009: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 C, og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 34/8-14 D på funnet 34/8-14 S (kalt Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

 • 2/1-14 S

  05.02.2009 Pressemelding 11/2009: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 019 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-14 S. Brønnen er lokalisert fire kilometer øst for Gydaplattformen i Nordsjøen. Brønnen ble boret fra Gydaplattformen som et sidesteg fra en utvinningsbrønn.

 • 30/11-7

  05.02.2009 Pressemelding 10/2009: StatoilHydro Petroleum AS har, som operatør for utvinningstillatelse 035, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-7. Brønnen er lokalisert om lag 10 km nordøst for Friggfeltet.

 • 30/8-4 S

  30.01.2009 Pressemelding 8/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 190, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/8-4 S. Brønnen er lokalisert om lag 140 kilometer vest for Bergen og om lag 7 kilometer sør for Tuneinnretningen i Osebergområdet.

 • 16/1-10

  28.01.2009 Pressemelding 7/2009: Lundin Norway AS, som er operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/1-10 på funnet 16/1-8. Det ble gjort funn i jura reservoarbergarter høsten 2007 estimert til mellom 10 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er lokalisert om lag 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

 • 6605/1-1

  23.01.2009 Pressemelding 06/2009:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 328, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-1. Brønnen, som var tørr, er lokalisert 355 kilometer vest for Brønnøysund.

 • 6608/10-12 og 12 A

  13.01.2009 Pressemelding 5/2009: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet undersøkelsesbrønnen 6608/10-12 og er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 6608/10-12 A. Begge brønnene påtraff olje i Åreformasjonen.

 • 2/5-13

  13.01.2009 Pressemelding 4/2009:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 296, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-13, 25 kilometer nordøst for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen var tørr.

 • 7223/5-1

  12.01.2009 Pressemelding 3/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet avgrensingsbrønn 7223/5-1 på olje/gassfunnet 7222/6-1 S (Obesum). Resultatet er skuffende.

 • 7125/4-2

  05.12.2008 Pressemelding 65/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393, har avsluttet avgrensningsbrønn 7125/4-2 på olje/gassfunnet 7125/4-1 (Nucula).

 • 34/8-14 A

  03.12.2008 Pressemelding 64/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120 og 120 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 A på funnet 34/8-14 S (Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

 • 6507/6-3

  21.11.2008 Pressemelding 63/2008: StatoilHydro ASA er, som operatør for utvinningstillatelse 212 C, i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-3. Brønnen er lokalisert om lag 15 km sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

 • 6707/10-2 A

  20.11.2008 Pressemelding 62/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 A. Brønnen er lokalisert sørøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) og 280 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

 • 7222/11-1

  31.10.2008 Pressemelding 60/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 228, har avsluttet undersøkelsesbrønn 7222/11-1. Brønnen er lokalisert 80 km nordøst for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Hammerfest.

 • 31/4-A-01 AT2

  23.10.2008 Pressemelding 59/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 055, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn 31/4-A-01 AT2 på Bragefeltet i Nordsjøen.

 • 3/7-7

  23.10.2008 Pressemelding 58/2008: DONG E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-7. Brønnen er lokalisert fire km øst for Trymfeltet i den sørlige del av Nordsjøen, nær grensen til dansk sokkel.

 • 6407/7-8 A

  23.10.2008 Pressemelding 57/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107, har avsluttet avgrensingsbrønn 6407/7-8 A på gass/kondensatfunnet 6407/7-8. Avgrensingsbrønnen er boret som et sidesteg til funnbrønnen 6407/7-8, og er lokalisert omlag 16 kilometer nord for Njordfeltet i Norskehavet.

 • 34/8-14 S

  22.10.2008 Pressemelding 56/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelsene 120 og 120B, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/8-14 S. Brønnen, som påviste gass og olje i øvre deler av Brentgruppen, er lokalisert rett sør for Visundfeltet.

 • 6707/10-2 S

  16.10.2008 Pressemelding 55/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 S. Brønnen er lokalisert rett sydøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) i Norskehavet og 280 kilometer vest for Sandnessjøen.

 • 15/5-1 Dagny

  10.10.2008 Pressemelding 53/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 048, avslutter avgrensningsbrønnene 15/5-7 A og 15/5-7 AT2 (teknisk sidesteg) på funnet 15/5-1 Dagny. Funnet er lokalisert om lag 10 km nordvest for Sleipner Vestfeltet i Nordsjøen.

 • 34/7-33

  08.10.2008 Pressemelding 52/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-33. Brønnen er tørr. Brønnen er lokalisert 4,5 kilometer fra Tordisfeltet og 7 kilometer fra Vigdisfeltet.

 • 34/3-1 A

  01.10.2008 Pressemelding 51/2008: BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av avgrensningsbrønn 34/3-1 A på oljefunnet 34/3-1 S. Brønnen er lokalisert 45 kilometer nordøst for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • 6407/7-8

  12.09.2008 Pressemelding 50/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107, avslutter undersøkelsesbrønn 6407/7-8. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert om lag 16 kilometer nord for Njordfeltet i Norskehavet.

 • 15/5-7

  25.08.2008 Pressemelding 47/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 048, er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 15/5-7 på 15/5-1 Dagny. I 1978 påviste brønn 15/5-1 gass og kondensat i funnet Dagny med utvinnbare gass- og kondensatvolumer på hhv 5.19 milliarder Sm3 og 1.67 millioner Sm3 i midtre jura reservoarbergarter. Dagnyfunnet er lokalisert om lag 10 km nordvest for Sleipner Vest i Nordsjøen.

 • 6706/12-1

  25.08.2008 Pressemelding 46/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6706/12-1. Brønnen er lokalisert like vest for gassfunnet 6707/10-1 ”Luva” i Norskehavet og om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen.

 • 7224/6-1

  22.08.2008 Pressemelding 45/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 394, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7224/6-1. Brønnen er lokalisert om lag 160 kilometer nord for Nordkapp.

 • 1/3-11 og 1/3-11 T2

  20.08.2008 Pressemelding 43/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 (”Oselvar”) i sørlige delen av Nordsjøen.

 • 30/2-4 S

  18.08.2008 Pressemelding nr 42/2008:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 051, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/2-4 S. Brønnen, som var tørr, ligger ved Huldrafeltet i Nordsjøen.

 • 34/3-1 S

  11.08.2008 Pressemelding 41/2008: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-1S i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet. Brønnen påviste olje i bergarter av Jura alder.

 • 6608/11-6

  07.08.2008 Pressemelding nr 40/2008: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 128, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-6. Brønnen var tørr.

 • 6605/8-2

  04.07.2008 Pressemelding 38/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 283, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2. Brønnen, som var tørr, ligger 320 kilometer vest for Sandnessjøen.

 • 2/9-4

  04.07.2008 Pressemelding 37/2008: ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-4. Brønnen, som var tørr, ligger 25 kilometer øst for Valhallfeltet.

 • 7226/2-1

  04.07.2008 Pressemelding 36/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 395, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7226/2-1. Brønnen, som påviste gass, ligger 200 kilometer nord for Nordkapp.

 • 32/2-1

  02.07.2008 Pressemelding 35/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 369, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 32/2-1. Brønnen, som var tørr, ligger om lag 20 kilometer øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

 • 15/12-20 S

  26.06.2008 Pressemelding 34/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-20 S. Brønnen, som påviste et mindre oljefunn, er lokalisert 500 meter vest for Vargfeltet i Nordsjøen.

 • 30/9-21 A

  25.06.2008 Pressemelding 33/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-21 A i Oseberg Sør området.

 • 6407/8-4 A

  16.06.2008 Pressemelding 32/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 A. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og ni kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

 • 6407/8-4 S

  21.05.2008 Pressemelding 30/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 S. Brønnen påviste gass i sandsteiner i mellomjura. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og 9 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

 • 7123/4

  19.05.2008 Pressemelding 29/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 110 C, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1, Tornerose i Barentshavet, 110  kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter.

 • 15/12-19

  14.05.2008 Pressemelding 27/2008:  BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 292, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-19 i Nordsjøen, sør for Varg-feltet. Brønnen påviste gass og olje i bergarter av jura (Sleipner-formasjonen) og trias alder (Skagerrak-formasjonen).

 • 30/9-21 S

  14.05.2008 Pressemelding 26/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL 104, har avsluttet boringen av letebrønn 30/9-21 S i Oseberg-området, syv kilometer vest Oseberg Sør-plattformen. Brønnen påviste olje og gass i øvre deler av Brent-gruppen fra midtre jura.

 • 6507/3-5 S

  08.05.2008 Pressemelding 24/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av brønn 6507/3-5 S. Brønnen er en leteforlengelse i en produksjonsbrønn på Alvefeltet. Brønnen er lokalisert om lag 16 kilometer sørvest for Nornefeltet.

 • 7/1-2 S

  30.04.2008 Pressemelding 22/2008: StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/1-2 S på Yoda-prospektet.

 • 34/12-1

  24.04.2008 Pressemelding 21/2008: Eni Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 293, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/12-1. Brønnen ble boret i Vikinggraben, 30 km nordøst for Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen.

 • 16/1-9

  16.04.2008 Pressemelding 20/2008: Noil Energy ASA, som operatør av utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-9. Brønnen ligger drøyt 20 kilometer nordøst for funnet 15/3-1 S Gudrun i  Nordsjøen.

 • 6507/11-9

  14.04.2008 Pressemelding 19/2008.StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-9. Brønnen ligger om lag fem kilometer nordvest for Midgard som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

 • 7222/6-1 S

  07.03.2008 Pressemelding 16/2008:StatoilHydro Petroleum AS, har som operatør for utvinningstillatelse 228, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S.

 • 25/11-25 A

  06.03.2008 Pressemelding 15/2008StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 A. Brønnen var lokalisert like sørvest av Granefeltet, 160 kilometer vest av Karmøy.

 • 2/4-20

  21.02.2008 Pressemelding 14/2008:ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 018, har avsluttet boringen av HPHT (høy trykk, høy temperatur) undersøkelsesbrønn 2/4-20.

 • 25/11-25 S

  20.02.2008 Pressemelding 13/2008:StatoilHydro Petroleum AS, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 S. Brønnen er lokalisert like sørvest av Granefeltet i Nordsjøen.

 • 7/4-2

  15.02.2008 Pressemelding 12/2008:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 148, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 7/4-2 på 7/7-2-funnet.

 • 31/1-1

  12.02.2008 Pressemelding 11/2008:Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 311, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/1-1. Brønnen er lokalisert vest for Trollfeltet og 25 kilometer nordøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

 • 1/3-10 A

  08.02.2008 Pressemelding 10/2008:DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 A på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • 6407/6-6

  31.01.2008 Pressemelding 8/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-6 i Norskehavet.

 • 6507/2-4

  29.01.2008 Pressemelding 7/2008: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 122, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/2-4 på 6507/2-2-funnet.

 • 35/11-B-23-H

  14.01.2008 Pressemelding 6/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 090 og 090D, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn med letemål, brønn 35/11-B-23-H i Framområdet. Brønnen er lokalisert 10 kilometer nord for Troll.

 • 1/3-10

  04.01.2008 Pressemelding 1/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnen påviste olje/kondensat med assosiert gass.

 • 24/12-5 S

  13.12.2007 Pressemelding 47/2007:NOIL Energy ASA, datterselskap av Det norske oljeselskap ASA og operatør av utvinningstillatelse 341, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 24/12-5 S på 24/12-3 S-funnet i midtre Nordsjøen.

 • 7120/8-4

  10.12.2007 Pressemelding 45/2007:StatoilHydro ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/8-4.

 • 16/2-4

  30.11.2007 Pressemelding 44/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/2-4.

 • 15/12-18 S og 15/12-18A

  20.11.2007 Pressemelding 43/2007: Det norske oljeselskap ASA (Pertra ASA), operatør for utvinningstillatelse 337, har fullført boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-18 S og avgrensningsbrønn 15/12-18A mellom feltene Sleipner Øst og Varg i Nordsjøen. Det ble gjort to oljefunn i paleocen reservoarbergarter.

 • 6608/8-2

  15.11.2007 Pressemelding 42/2007: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 352, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/8-2.

 • 6609/6-1

  05.11.2007 Pressemelding 40/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 286, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/6-1.

 • 16/1-8

  25.10.2007 Pressemelding 39/2007:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-8. Brønnen er lokalisert 28 kilometer øst for Gudrunfeltet i Nordsjøen.

 • 7/7-4

  08.10.2007 Pressemelding 37/2007:BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 335, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/7-4. Brønnen er lokalisert nær grensen mellom Norge og Storbritannia, ca 50 km nord for Ulafeltet i Nordsjøen. Vanndypet er 83 meter.

 • 15/12-18 S

  28.09.2007 Pressemelding 36/2007: Pertra ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, har påvist olje i bergarter av paleocen alder i undersøkelsesbrønn 15/12-18 S i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert mellom feltene Sleipner Øst og Varg.

 • 16/2-3

  17.09.2007 Pressemelding 34/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-3 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert 35 km øst for 15/3-1 Gudrun-funnet i midtre Nordsjøen.

 • 6407/7 -7S

  17.09.2007 Pressemelding 35/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 107, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/7 -7S. Brønnen er lokalisert om lag 5 km nordvest for Njord A-plattformen på den såkalte Njord Nordvestflanken.

 • 15/6-9 A og B

  07.09.2007 Pressemelding 26/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B på funnet 15/6-9 S i Nordsjøen (på Ermintrudeprospektet).

 • 11/5-1

  04.09.2007 Pressemelding 32/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 317, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 11/5-1. Brønnen er lokalisert i Farsundbassenget sør i Nordsjøen, ca 50 km sør for Farsund.

 • 6405/10 -1

  29.08.2007 Pressemelding 31/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 281, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6405/10 -1. Brønnen er lokalisert om lag 40 km nord for Ormen Langefeltet og ca 30 km sør for 6405/7-1 Ellida på dypt vann i Norskehavet.

 • 24/9-8

  28.08.2007 Pressemelding 30/2007:Det Norske Oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 305, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-8. Brønnen er lokalisert om lag 20 km sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

 • 7120/6-2 S

  22.07.2007 Pressemelding 28/2007: Statoil ASA, har som operatør for Snøhvit Unit, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7120/6-2 S. Brønnen ligger 4,3 km vest for funnbrønnen 7120/6-1 og 146 km nordvest for Hammerfest.

 • 6507/11-8

  05.07.2007 Pressemelding 25/2007:Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 062, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-8.

 • 6406/9-2 på 6406/9-1

  29.06.2007 Pressemelding 24/2007: A/S Norske Shell, som operatør for utvinningstillatelse 255, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6406/9-2 på 6406/9-1-funnet (”Onyx Sørvest”).

 • 6504/5-1S

  23.06.2007 Pressemelding 22/2007: ENI Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 324, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6504/5-1S.

 • 7/11-11 S

  18.06.2007 Pressemelding 20/2007: Talisman er operatør av utvinningstillatelse 301, som ligger i sørlig del av Nordsjøen. Avgrensingsbrønn 7/11-11 S ble boret med boreinnretningen Mærsk Giant på 80 meters havdyp. Det ble boret til en total dybde på 4400 meter under havoverflaten.

 • 35/11-15 S

  11.06.2007 Pressemelding 19/2007: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/11-15 S med sidesteget 35/11-15 ST5 i Nordsjøen.

 • 15/6-9 S

  29.05.2007 Pressemelding 17/2007:Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-9 S i Nordsjøen. Brønnen ligger om lag sju kilometer nord for Sleipnerfeltet og cirka tre kilometer øst for 15/5-1 Dagnyfunnet i midtre del av Nordsjøen.

 • 6607/2-1

  23.03.2007 Pressemelding 13/2007:Eni Norge har, som operatør av utvinningsstillatelse 329, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/2-1 i Norskehavet.

 • 25/11-24

  21.03.2007 Pressemelding 12/2007: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 169 i blokk 25/11, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-24.

 • 16/4-4

  14.03.2007 Pressemelding 11/2007:Statoil, operatør for utvinningsløyve 339, har avslutta boringa av undersøkingsbrønn 16/4-4.

 • 6406/8-2

  12.03.2007 Pressemelding 9/2007:Total E P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 323, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/8-2.

 • 7125/4-1

  28.02.2007 Pressemelding 8/2007:Norsk Hydro Produksjon AS har som operatør for utvinningstillatelse 393, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-1 på Nuculaprospektet.

 • 15/12-12 Rev

  27.02.2007 Pressemelding 7/2007:Talisman Energy Norge AS har påvist tilleggsressurser til funnet 15/12-12 Rev (tidligere omtalt som 15/12-12 Varg Sør).

 • 6507/11-7

  05.02.2007 Pressemelding 5/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-7.

 • 6406/6-2

  12.01.2007 Pressemelding 4/2007:AS Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, nærmer seg avslutning på boringen av undersøkelsesbrønn 6406/6-2.

 • 7122/7-5 A

  09.01.2007 Pressemelding 3/2007:Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/7-5 og sidesteget 7122/7-5 A, på henholdsvis Goliat veststrukturen og Goliat hovedstrukturen.

 • 7122/7-4 S

  22.11.2006 Pressemelding 34/2006: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boring og testing av avgrensningsbrønn 7122/7-4 S på Goliat Sør- strukturen i Barentshavet.

 • 35/11-14 S

  21.11.2006 Pressemelding 33/2006: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 090B i blokk 35/11, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 35/11-14 S. Det ble påtruffet olje og gass.

 • 7122/6-2

  25.09.2006 Pressemelding 29/2006: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelsen 110B,  har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/6-2.

 • 6406/3-7

  19.09.2006 Pressemelding 30/2006: Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt Antares, lokalisert sør for Åsgardfeltet i Norskehavet.

 • 33/9-20 S

  31.08.2006 Pressemelding 27/2006: Statoil ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 037D, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 33/9-20 S.

 • 6608/10-11S

  18.08.2006 Pressemelding 26/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelsen 128 avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-11S.

 • 9/4-5

  27.07.2006 Pressemelding 24/2006: ExxonMobil, som operatør for utvinningsløyve 315, har avslutta boringa av undersøkjelsesbrønn 9/4-5.

 • 6403/6-1

  25.07.2006 Pressemelding 23/2006: Statoil, som operatør for utvinningsløyve 322, har avslutta boringa av undersøkjingsbrønn 6403/6-1.

 • 6608/11-5

  11.07.2006 Pressemelding 21/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelsen 128 avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-5.

 • 6506/11-8

  15.06.2006 Pressemelding 18/2006:  Statoil ASA, har som operatør på utvinningstillatelse PL 134B avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6506/11-8 på Haltenbanken.

 • 34/11- 5 S

  15.06.2006 Pressemelding 17/2006: Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse PL193, bekreftet funn av hydrokarboner i et segment i Valemonfunnet nær Kvitebjørnfeltet.

 • 7/8-5 S

  15.06.2006 Pressemelding 19/2006 Talisman Energy Norge, som operatør for utvinningstillatelse 301, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7/8-5 S.

 • 34/10-49 S, B og A

  02.06.2006 Pressemelding 15/2006: Statoil ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL050, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-49.

 • 15/12-16 S

  10.04.2006 Pressemelding 13/2006: Talisman Energy Norge AS, har som operatør av utvinningstillatelse 038, påvist tilleggsressurser på 15/12-12 Rev (tidligere kalt 15/12-12 Varg Sør). Forekomsten ligger 6 kilometer sør for Vargfeltet.

 • 15/3-8

  27.03.2006 Pressemelding 10/2006: Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse 025, bekreftet olje- og gassfunn på Gudrunstrukturen. Funnet ligger 40 kilometer nord for Sleipnerfeltet.

 • 7227/11-1 S og 1 A

  22.03.2006 Pressemelding 9/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 202 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7227/11-1. Under operasjonen ble det boret to brønnbaner, 7227/11-1 S og 7227/11-1 A.

 • 15/9-22

  01.03.2006 Pressemelding 6/2006:  ExxonMobil, som operatør for utvinningstillatelse 241, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/9-22.

 • 1/2-2

  02.02.2006 Pressemelding 4/2006: Paladin Resources Norge AS, som operatør for utvinningstillatelse 143 CS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 1/2-2.

 • 7122/7-3

  05.01.2006 Pressemelding 1/2006: Eni Norge har som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/7-3 på Goliat Sør-strukturen. Utvinningstillatelsen ligger cirka 85 kilometer nordvest for Hammerfest og cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet.

 • 6406/1-4

  20.12.2005 Pressemelding 24/2005: Eni Norge har som operatør for utvinningstillatelse 256, blokkene 6406/1 og 6506/10, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6406/1-4 vest av Kristinfeltet.

 • 9/3-2

  23.11.2005 Pressemelding 22/2005: Paladin Resources, som operatør for utvinningstillatelse 316, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrøn 9/3-2. Boringen viste ingen indikasjoner på hydrokarboner.

 • 6605/8-1

  30.09.2005 Pressemelding 19/2005: Norsk Hydro Produksjon AS som operatør for utvinningstillatelse 283, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-1.

 • 6302/6-1

  23.09.2005 Pressemelding 18/2005: Statoil ASA, som operatør for utvinningstillatelse 251, er i ferd med å avslutte undersøkelsesbrønn 6302/6-1 på Tulipanstrukturen i Norskehavet.

 • 30/9-J-13 H

  25.08.2005 Pressemelding 16/2005: Hydro har funnet olje og gass i brønn 30/9-J-13 H boret sørøst for Oseberg i Nordsjøen. Brønnen har påvist olje og gassforekomster i bergarter av tidlig og midt jura alder.

 • 35/2-1

  19.08.2005 Pressemelding 15/2005: Norsk Hydro Produksjon AS, som operatør for utvinningstillatelse 318 i blokk 35/2, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 35/2-1 like vest for 35/3-2 Agat. Boringen ble gjennomført med boreriggen "Deepsea Trym" på 384 meters vanndyp.

 • 6406/9-1

  23.05.2005 Pressemelding nr. 11/2005: Undersøkelsesbrønn 6406/9-1 på Onyx SV prospektet på Haltenterrassen. A/S Norske Shell har, som operatør for utvinningstillatelse 255, blokkene 6406/5, 6 og 9, gjort et lovende gassfunn i undersøkelsesbrønn 6406/9-1, beliggende ca. 40 km vest for Draugenfeltet.

 • 7131/4-1

  13.05.2005 Pressemelding 10/2005: Statoil ASA, som operatør for blokk 7131/4, en av blokkene i utvinningstillatelse 233, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7131/4-1.

 • 35/11-13

  13.05.2005 Pressemelding 9/2005: Norsk Hydro Produksjon AS, som operatør for utvinningstillatelse 090 i blokk 35/11, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/11-13. Det ble påtruffet olje og gass i brønnen.

 • 7220/6-1

  23.03.2005 Pressemelding 6/2005: Norsk Hydro Produksjon AS har nådd planlagt boredyp for undersøkelsesbrønn 7220/6-1 i utvinningstillatelse 225.

 • 31/4-12

  16.03.2005 Pressemelding 5/2005: Norsk Hydro Produksjon AS, som operatør for utvinningsløyve 055 i blokk 31/4, har avslutta boringa av undersøkingsbrønn 31/4-12.

 • 15/12-15

  15.12.2004 Pressemelding nr. 22/2004: Pertra AS har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-15 i utvinningstillatelse 038 i Nordsjøen.

 • 34/10-48 S

  10.12.2004 Pressemelding nr. 21/2004: Statoil ASA har, som operatør i utvinningstillatelsene 050 og 120, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-48 S.

 • 6507/1-1

  04.11.2004 Pressemelding nr. 18/2004: ChevronTexaco Norge AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/1-1 i utvinningstillatelse 261 BS, beliggende ca 240 kilometer vest av Sandnessjøen.

 • 30/11-6

  05.07.2004 Pressemelding nr. 13/2004: Norsk Hydro Produksjon AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-6 i utvinningstillatelse 272. Brønnen ble boret ca 135 km ut fra norskekysten rett sør for Bergen. Vanndypet var 103 m.

 • 16/1-7

  27.05.2004 Pressemelding nr. 11/2004: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation og operatør for undersøkelsestillatelsene 001B og 242, blokk 16/1, har gjort et lovende oljefunn i undersøkelsesbrønn 16/1-7 like vest av Utsirahøgda.

 • 6608/11-4

  24.05.2004 Pressemelding nr. 10/2004: 6608/11-4 - avsluttet undersøkelsesbrønn på Linerleprospektet nordøst for Norne.

 • 31/4-A-30 B

  21.05.2004 Pressemelding nr. 9/2004: Norsk Hydro har, som operatør for Bragefeltet (utvinningstillatelse 053B i blokk 31/4) påvist en ny, mindre oljesone som ligger i et dypere statigrafisk nivå enn hovedreservoarene på feltet. Funnet er i sandstein av jura alder (Brent, Ness sandsteiner). Dette reservoaret er enten vannfylt eller forvitret andre steder hvor det er testet på Bragefeltet.

 • 6507/3-4

  30.04.2004 Pressemelding nr. 7/2004: Statoil ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 159, blokk 6507/3, beliggende ca. 180 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet boring av avgrensningsbrønnen 6507/3-4.

 • 26/4-2

  28.04.2004 Pressemelding nr. 6/2004: A/S Norske Shell har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/4-2 i utvinningstillatelse 266. Brønnen ble boret ca. 110 km ut fra norskekysten mellom Haugesund og Bergen.

 • 24/9-7, 7A, 7B og 7C

  14.04.2004 Pressemelding nr. 5/2004: Marathon Petroleum Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 150, avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 24/9-7, 7A, 7B og 7C. Planen var å bore en vertikal brønn og et sidesteg høyere opp på strukturen. I tillegg ble to sidesteg planlagt og besluttet under boreprosjektet. Boringene er utført ca. 18 km sørvest for Heimdalfeltet. Vanndypet i borelokaliteten var 124 m.  Den vertikale brønnen ble boret til totalt dyp 2250 m under havoverflaten.

 • 6507/8-7

  03.02.2004 Pressemelding nr. 2/2004: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 124, blokk 6507/8, beliggende ca. 170 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-7.

 • 15/12-14

  29.12.2003 Pressemelding nr. 29/2003: Pertra AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 15/12-14 i utvinningstillatelse 038. Hensikten med brønnen var å avdekke tilleggsressurser i sandsteiner av sen jura alder i et segment i vestlig del av Vargfeltet.

 • 34/10-45 B

  06.11.2003 Pressemelding nr. 26/2003: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-45 B i utvinningstillatelse 050 B. Brønnen ble boret fra Gullfaks B-innretningen til en struktur sør for Gullfaks Vest.

 • 6405/7-1

  08.10.2003 Pressemelding nr. 25/2003: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6405/7-1 i utvinningstillatelse 281. Brønnen ble boret av boreinnretningen West Navigator. Hovedformål med brønnen var å teste et prospekt av sen kritt alder.

 • 25/4-9 S

  26.09.2003 Pressemelding nr. 23/2003. Norsk Hydro Produksjon AS har, som operatør for utvinningstillatelse 036, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-9 S. Brønnen ble boret på et prospekt av paleocen  (tidlig tertiær) alder kalt Klegg,  ca. 11 km nord-nordøst for Heimdalfeltet, og 4 km sør-sørvest for Vale.

 • 25/8

  23.09.2003 Pressemelding nr. 22/2003: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation og operatør for undersøkelsestillatelse 027, blokk 25/8, har på vegne av to undersøkelsestillatelser, 027 og 169, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/8-14 S som påviste tilleggsressurser ved Ringhornefunnet.

 • 6406/1-2

  04.09.2003 Pressemelding nr. 20/2003: Norsk Agip AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/1-2 i utvinningstillatelse 256. Brønnen ble boret på en struktur like vest av Kristinfeltet.

 • 25/8-C-20

  03.09.2003 Pressemelding nr. 19/2003: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation, og operatør for utvinningstillatelsene 027 og 027C i blokk 25/8, har fullført boring av utvinningsbrønn 25/8-C-20 som har påvist tilleggsressurser ved Ringhornefunnet.

 • 25/9-2 S

  11.08.2003 Pressemelding nr. 18/2003: Esso Exploration and Production Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 189, blokkene 25/8 og 25/9, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/9-2 S.

 • 6405/7-1

  08.08.2003 Pressemelding nr. 17/2003: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 281 under boring av undersøkelsesbrønn 6405/7-1, påtruffet olje i et sandsteinsførende lag av Kritt alder.

 • 6608/10-10

  01.08.2003 Pressemelding nr. 16/2003: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca. 175 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/10-10.

 • 1/9-7

  28.07.2003 Pressemelding nr. 15/2003: ConocoPhillips har avsluttet boringen av undersøkelsebrønn 1/9-7 - Tommeliten Alpha strukuren i utvinningstillatelse 044  i Sentralgraben i Nordsjøen.

 • 35/8-5 S

  21.07.2003 Pressemelding nr. 14/2003: Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 195, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/8-5 S. Brønnlokasjonen ligger i Nordsjøen sørvest for Florø, på 370 meters vanndyp. Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3803 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midt jura alder.

 • 6608/10-9

  11.07.2003 Pressemelding nr. 4/2003: Statoil ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca. 175 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/10-9.

 • 16/7-8 S

  11.07.2003 Pressemelding nr. 1/2003: Esso Exploration and Production Norway A/S* har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-8 S i utvinningstillatelse 072 B.

 • 16/1-6 S og 16/1-6 A

  30.06.2003 Pressemelding nr. 12/2003: Statoil har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-6 S og 16/1-6 A i utvinningstillatelse 167. De to brønnene 70 kilometer nordøst for Sleipnerområdet ble boret ned til henholdsvis 1878 meter og 1993 meter under havnivå.

 • 25/4-8

  20.06.2003 Pressemelding nr. 11/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 25/4-8. Dette er den siste av tre planlagte boringer i området vest for Heimdal boret i andre kvartal 2003.

 • 6706/6-1

  13.06.2003 Pressemelding nr. 10/2003: Esso Exploration and Production Norway AS, et datterselskap av ExxonMobil Corporation, har som operatør for utvinningstillatelse 264 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-1, det såkalte Hvitveisprospektet på Naglfardomen i Vøringbassenget.

 • 24/6-4

  27.05.2003 Pressemelding nr. 8/2003: Marathon Petroleum Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 088BS, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 24/6-4. Boringen er en av tre boringer i området vest for Heimdal initiert av rettighetshaverne av utvinningstillatelse 203. Disse er i ferd med å overta også utvinningstillatelse 088BS.

 • 25/4-7

  15.04.2003 Pressemelding nr. 7/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-7.

 • 15/12-13

  06.01.2003 Pressemelding nr. 9/2003: Pertra AS har, som operatør for utvinningstillatelse 038 i blokk 15/12, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 15/12-13B i Varg Sør. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

 • 6608/11-3

  16.12.2002 Pressemelding nr. 44/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-3 i utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca. 175 km utenfor kysten av Helgeland.

 • 31/2-20 S

  09.12.2002 Pressemelding nr. 42/2002: Norsk Hydro Produksjon AS har som operatør for utvinningstillatelse 191, i samarbeid med Statoil som operatør for utvinningstillatelse 054, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/2-20 S i utvinningstillatelse 054.

 • 34/10-47 A

  18.11.2002 Pressemelding nr. 40/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-47 A i utvinningstillatelse 050 B.

 • 6406/3-6

  04.11.2002 Pressemelding nr. 38/2002: Statoil ASA, som operatør for Tyrihans Sør på Haltenbanken, har påvist hydrokarboner i avgrensningsbrønn 6406/3-6.

 • 34/10-47 S

  04.11.2002 To pressemeldinger fra Oljedirektoratet. Statoil ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 050, påvist olje i undersøkelsesbrønn 34/10-47 S.

 • 34/10-47 S

  04.11.2002 Pressemelding nr. 37/2002: Statoil ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 050, påvist olje i undersøkelsesbrønn 34/10-47 S.

 • 6403/10-1

  02.11.2002 Pressemelding nr. 43/2002: Norsk Hydro Produksjon AS er som operatør for utvinningstillatelse 253, i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6403/10-1.

 • 34/6-1 S

  26.08.2002 Pressemelding 34/2002: Norske Conoco AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/6-1 S i utvinningstillatelse 268, 120 km vest for Florø.

 • 35/1-1

  17.07.2002 Pressemelding nr. 32/2002: Phillips Petroleum Norsk AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/1-1 i utvinningstillatelse 269, 115 kilometer nordvest for Florø.

 • 6305/4-1

  04.06.2002 Pressemelding nr. 28/2002: Norsk Hydro Produksjon AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6305/4-1 i utvinningstillatelse 209, på basis av en preunit-avtale inngått mellom eierne i de tre utvinningstillatelsene 208, 209 og 250. Brønnen ble boret med boreinnretningen Scarabeo 5 på Ormen Lange funnet, ca. 4 km nord-nordvest for funnbrønnen 6305/5-1.

 • 1/5-4 S

  28.05.2002 Pressemelding nr. 27/2002: Amerada Hess Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 144, blokk 1/5 og 1/6, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/5-4 S. Utvinningstillatelsen ligger ca. 300 km sørvest for Stavanger.

 • 33/12-8 S og 33/12-8 A

  14.05.2002 Pressemelding nr. 25/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 33/12-8 S og 33/12-8 A i utvinningstillatelse 152. Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Hovedformål med brønnene var å teste prospektene Ole og Dole som ligger like vest for Gullveig og Rimfaks-forekomstene i Gullfaks Sør-feltet.

 • 6608/10-8

  19.04.2002 Pressemelding nr. 21/2002: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca 175 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet logging og kjernetaking i undersøkelsesbrønn 6608/10-8 og sidesteg 6608/10-8A.

 • 6406/5-1

  19.04.2002 Pressemelding nr. 20/2002: A/S Norske Shell har, som operatør for utvinningstillatelse 255, blokk 6406/5, 6 og 9, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/5-1 på en struktur i utvinningstillatelsen kalt "Presidenten". Boringen ble foretatt ca.180 km nordvest for Kristiansund.

 • 6404/11-1

  04.03.2002 Pressemelding nr. 12/2002: BP Amoco Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 254 (blokkene 6404/7, 8, 10 og 11), avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6404/11-1 på en struktur kalt Havsule. Strukturen ligger ca 50 km nordvest for Ormen Lange-funnet, omkring 200 km utenfor Kristiansund N.

 • 30/9-20 S

  27.02.2002 Pressemelding nr. 9/2002: Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 104, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-20 S. Utvinningstillatelsen ligger like ved Osebergfeltet, ca. 130 km vest for Bergen.

 • 34/10-45 S og 34/10-45 A

  26.02.2002 Pressemelding nr. 8/2002: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 050B, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-45 S og avgrensningsbrønn 34/10-45 A. Brønnbanene ble boret fra Gullfaks B-innretningen, til et område like vest for Gullfaks Vest-forekomsten.

 • 2/5-12

  21.02.2002 Pressemelding nr. 7/2002: Amerada Hess Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 006C, blokk 2/5, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-12. Utvinningstillatelsen ligger ca. 280 km sørvest for Stavanger.

 • 6507/5-5

  13.02.2002 Pressemelding nr. 6/2002: BP Amoco Norge AS har avsluttet boringen av avgrensningbrønn 6507/5-5 BP Amoco Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 212, blokk 6507/5 og 6, avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6507/5-5. Utvinningstillatelsen ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen.

 • 36/7-3

  16.01.2002 Pressemelding nr. 4/2002  Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 153, blokkene 35/9 og 36/7, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 36/7-3.

 • 34/8-12 S

  12.12.2001 Pressemelding nr. 50/2001 Brønnen ble boret med boreinnretningen Transocean Arctic. Boremål for brønnen var bergarter av tidlig jura alder i Visund Sør, B-prospektet, som ligger i området mellom feltene Visund, Gullfaks og Snorre.

 • 25/8-13

  19.11.2001 Pressemelding nr. 48/2001 Esso Exploration and Production Norway AS, et selskap i ExxonMobil-gruppen , har som operatør for utvinningstillatelse 027B, blokk 25/8, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-13.

 • 34/7-32

  12.11.2001 Pressemelding nr. 47/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 089, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-32 rett vest av Snorrefeltet. Letemålet var sandsteiner av midt-jura alder. Brønnen var tørr og er nå permanent plugget.

 • 30/6-27

  07.11.2001 Pressemelding nr. 46/2001 Norsk Hydro har som operatør for det samordnede Osebergfeltet (utvinningstillatelse 053 og 079) avsluttet letebrønn 30/6-27 lokalisert på Kappa Nord-strukturen på vestflanken av Osebergfeltet.

 • 7122/7-1

  17.10.2001 Pressemelding nr. 44/2001 Norsk Agip A/S har som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boringen av 7122/7-2, den første avgrensningsbrønnen på oljefunnet.

 • 30/6-26

  15.10.2001 Pressemelding nr. 43/2001 Norsk Hydro har som operatør for det samordnede Osebergfeltet (utvinningstillatelse 053 og 079) avsluttet letebrønn 30/6-26 lokalisert på Gamma Vest-strukturen på vestflanken av Osebergfeltet.

 • 34/10-44 S

  05.10.2001 Pressemelding nr. 42/2001 Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 050/050 B avsluttet letebrønn 34/10-44 S lokalisert under og øst for Rimfaksforekomsten i Gullfaks Sør.

 • 16/2-2

  01.10.2001 Pressemelding nr. 40/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 265, som omfatter blokkene 16/2 og 16/3, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-2 på et prospekt ca. 25 km sør for Grane- og Balderfeltene.

 • 25/2-16 S

  21.09.2001 Pressemelding nr. 39/2001 Norsk Hydro har, som operatør for utvinningstillatelse 244, som omfatter deler av Nordsjøblokkene 25/2, 25/4 og 25/5, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-16 S.

 • 24/12-4

  18.09.2001 Pressemelding nr. 38/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 204, blokkene 24/9, 24/11 og 12, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 24/12-4.

 • 15/3-7

  28.08.2001 Pressemelding nr. 36/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 025, blokk 15/3, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 15/3-7 på Gudrunfunnet som ble påvist i 1975. Brønnen ble boret i den østlige delen av strukturen.

 • 6506/3-1

  27.08.2001 Pressemelding nr. 35/2001 Norsk Chevron AS har som operatør for utvinningstillatelse 259, blokkene 6506/2, 3 og 5, avsluttet sin første undersøkelsesbrønn, 6506/3-1, vest for 6507/5-1 Skarvfunnet. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde våren 2000.

 • 6305/9-1

  07.08.2001 Pressemelding nr. 33/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 252, som omfatter deler av blokkene 6305/8 og 6305/9, avsluttet undersøkelsesbrønn 6305/9-1 på en struktur sørøst for Ormen Lange-funnet.

 • 6506/11-7

  20.07.2001 Pressemelding nr. 32/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 134 B, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6506/11-7 på M-strukturen ca. 10 km nord for Kristinfeltet.

 • 6507/11-6

  17.07.2001 Pressemelding nr. 31/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 263, blokkene 6507/10 og 6507/11, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-6 på en struktur like vest for Midgard-feltet.

 • 6406/1-1

  18.06.2001 Pressemelding nr. 25/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 257, del av blokkene 6406/1 og 6406/5, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/1-1 på en struktur like vest for 6406/2-3 Kristin-funnet.

 • 6507/5-4 A

  06.06.2001 Pressemelding nr. 23/2001 BP Amoco Norge har som operatør for utvinningstillatelse 212, blokk 6507/5 og 6, avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6507/5-4 A. Utvinningstillatelsen ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen.

 • 6608/10-7

  29.05.2001 Pressemelding nr. 22/2001 Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6608/10-7 på Svalefunnet. Svalefunnet ble påvist i 2000 og ligger ved Nornefeltet. Utvinningstillatelse 128 ligger ca. 175 km utenfor kysten av Helgeland.

 • 34/7-31 og 34/7-31 A

  02.05.2001 Pressemelding nr. 20/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 089, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-31 og sideboring 34/7-31 A på Borg Nord-prospektet ca. 4 km nordvest for Tordisfeltet i Tampenområdet.

 • 6507/5-4

  30.04.2001 Pressemelding nr. 19/2001 BP Amoco Norge har som operatør for utvinningstillatelse 212, blokk 6507/5 og 6, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-4. Utvinningstillatelsen ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen.

 • 34/10-43 S

  25.04.2001 Pressemelding nr. 17/2001 Den norske stats oljeselskap a.s har som operatør for utvinningstillatelse 050B, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/10-43 S på en separat struktur ca. 10 km sørvest for Gullfaksfeltet.

 • 7121/5-3

  07.03.2001 Pressemelding nr. 13/2001 Den norske stats oljeselskap har som operatør for utvinningstillatelse 110, blokk 7121/5, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7121/5-3.

 • 15/12-12

  23.02.2001 Pressemelding nr. 11/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 038, blokk 15/12, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-12, ca. 5 kilometer syd for Vargfeltet.

 • 7228/7-1 A

  01.02.2001

 • 6507/7-13 og 13 A

  30.01.2001 Pressemelding nr. 6/2001 Norske Conoco AS har som operatør for utvinningstillatelse 095, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-13. Brønnen ble boret vertikalt på en separat struktur åtte kilometer nord for Heidruninnretningen. Boreinnretningen Maersk Jutlander gjennomførte boringen på 381 meters vanndyp. Boringen ble avsluttet på 2 600 meters dyp i bergarter av jura alder.

 • 30/3-8 S og 30/3-8 A

  29.01.2001 Pressemelding nr 5/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse  052, blokk 30/3, fullført boringen av avgrensningsbrønnene 30/3-8 S og 30/3-8 A. Brønnene er boret i L-prospektet på vestflanken av Veslefrikkfeltet som ligger ca. 120 km utenfor Sognefjorden.

 • 30/6-E-5

  04.01.2001 Pressemelding nr 2/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 053, fullført boringen av brønn 30/6-E-5 fra innretningen på Oseberg Øst.

 • 16/4-3

  03.01.2001 Pressemelding nr 1/2001 BP Amoco har som operatør for utvinningstillatelse 243, blokk 16/4, avsluttet boring av letebrønn 16/4-3.

Neste