Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

25/8-13

19.11.2001 Pressemelding nr. 48/2001 Esso Exploration and Production Norway AS, et selskap i ExxonMobil-gruppen , har som operatør for utvinningstillatelse 027B, blokk 25/8, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-13.

Brønnen ble boret ca. 9 km sør for Jotunfeltet. Brønnen ble boret til et total dyp av 2 258 m under havnivå og avsluttet i bergart av Jura alder. Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen.

Boringen ble utført på 128 m vanndyp med den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha. Brønnen er nå plugget og forlatt. West Alpha skal nå bore på Skarvprospektet for BP.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 027B er:
Esso Exploration and Production Norway AS (operatør)*: 50%
Enterprise Oil Norwegian AS: 50%

* Et datterselskap av ExxonMobil
  

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82.
 

Oppdatert: 04.09.2009