30/3-8 S og 30/3-8 A

29.01.2001 Pressemelding nr 5/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse  052, blokk 30/3, fullført boringen av avgrensningsbrønnene 30/3-8 S og 30/3-8 A. Brønnene er boret i L-prospektet på vestflanken av Veslefrikkfeltet som ligger ca. 120 km utenfor Sognefjorden.

Brønnene ble boret fra Veslefrikk A-innretningen og bestod av et pilothull (30/3-8 S) og  et hovedløp (30/3-8 A).

Hovedløpet ble boret til en total dybde av 6 208 meter som er 3 274 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av tidlig til midtre jura alder. 
Det ble påtruffet hydrokarboner i flere intervaller i sandstein av midtre jura alder, og det vil bli vurdert å søke om tillatelse til prøveutvinning fra brønnen for å innhente mer informasjon om utbredelsen til hydrokarbonsonene.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 052 er:

Den norske stats oljeselskap a.s: 55.00% (SDØE = 37,00%)       
Norske RWE-DEA AS: 2,25%
Petro-Canada Norge AS: 9,00%
RWE-DEA Norge AS: 11,25%
Svenska Petroleum Exploration AS: 4,50%
Total Norge AS: 18,00%


Kontaktinformasjon

Oppdatert: 18.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).