30/6-27

07.11.2001 Pressemelding nr. 46/2001 Norsk Hydro har som operatør for det samordnede Osebergfeltet (utvinningstillatelse 053 og 079) avsluttet letebrønn 30/6-27 lokalisert på Kappa Nord-strukturen på vestflanken av Osebergfeltet.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Transocean Arctic og er boret til et vertikalt dyp av 3 354 m under havflaten, og avsluttet i sandsteiner tilhørende Statfjordformasjonen.

Målet for letebrønnen var Statfjordformasjonen av tidlig jura alder. Brønnen har påvist et olje- og gassførende intervall i øvre Statfjordformasjonen og et oljeførende intervall i nedre Statfjordformasjonen. Funnet blir vurdert som oppmuntrende og vil inngå i planer for videre utvikling av området.

Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.


Rettighetshavere i det samordnede Osebergfeltet er:

Norsk Hydro Produksjon AS: 22.234620 %
Total Norge AS: 2.884800 %
Mobil Development Norway AS: 4.327200 %
TotalFinaElf Exploration Norge AS: 5.769590 %
Statoil ASA: 14.000000 %
Petoro AS: 50.783790 %


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes,
tlf. 51 87 62 82
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).