34/10-43 S

25.04.2001 Pressemelding nr. 17/2001 Den norske stats oljeselskap a.s har som operatør for utvinningstillatelse 050B, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/10-43 S på en separat struktur ca. 10 km sørvest for Gullfaksfeltet.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Transocean Wildcat til et vertikalt dyp på 3 220 m. Brønnen er sterkt skråboret med en brønnbane på totalt 5 725 m lengde. Statfjordformasjonen av tidlig jura alder var primærmålet, men brønnen ble også boret skrått og dels horisontalt gjennom midtjura, seintrias og et langt intervall av nedforkastet seinjura. Totalt dyp ble satt i overgangen mellom jura og kritt med en brønnvinkel på 102 grader.

Noen få meter med hydrokarbonfylt sandstein (mest sannsynlig olje) ble påvist ved innboring i primærmålet. Funnet er foreløpig vurdert til ikke å være kommersielt, men brønnen har gitt svært viktig informasjon for videre leting i området, spesielt med henblikk på utviklingen og forståelsen av seinjura avsetninger.

Brønnen ble boret på 48 dager og var operasjonelt en svært vellykket gjennomføring, godt foran tidsplan. Brønnen ble permanent plugget og forlatt den 11.4.2001.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 050B er:
Den norske stats oljeselskap a.s 91% (SDØE 73%)
Norsk Hydro Produksjon AS 9%

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).