34/7-31 og 34/7-31 A

02.05.2001 Pressemelding nr. 20/2001 Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 089, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-31 og sideboring 34/7-31 A på Borg Nord-prospektet ca. 4 km nordvest for Tordisfeltet i Tampenområdet.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Scarabeo 6 på et vanndyp på 207 m og ned til et totalt vertikalt dyp på 2 650 m.

Primærmålet for brønnen var en letemodell i Draupneformasjonen av øvre jura alder. Brønnen påviste oljeførende sandsteiner med svært gode reservoaregenskaper i denne formasjonen. Funnet kan betraktes som en nordlig forlengelse av Borgfeltet, som i dag produseres mot Tordis undervannsanlegg med transport av oljen til Gullfaks C for videre behandling.

Det ble også gjennomført en sideboring fra den første brønnen for å avgrense funnet mot øst. Denne ble boret mot nordøst horisontalt og skrånende oppover gjennom reservoaret til en brønnlengde på 3 454 m og med 140 graders borevinkel ved totalt dyp.

Brønnen ble permanent plugget den 25.4.2001.

OD vurderer det nye funnet som svært lovende med hensyn til framtidig utnyttelse og økt lønnsomhet av eksisterende og planlagt infrastruktur i Snorre/Gullfaksområdet. Funnet kan også medføre at andre, mindre funn gjort i området kan bli lønnsomme. Størrelsen på funnet er under utredning.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 er:
Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 13,28%
Den norske stats oljeselskap a.s 58,22% (SDØE 51%)
Esso Exploration and Production Norway A/S 10,5%
Idemitsu 9,6%
TotalFinaElf 5,6%
RWE-DEA 2,8%

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).