34/8-12 S

12.12.2001 Pressemelding nr. 50/2001 Brønnen ble boret med boreinnretningen Transocean Arctic. Boremål for brønnen var bergarter av tidlig jura alder i Visund Sør, B-prospektet, som ligger i området mellom feltene Visund, Gullfaks og Snorre.

Brønnen ble boret til 3 160 m vertikaldyp og avsluttet i bergarter av trias alder.

Brønnen gjorde to interessante funn av lett olje/kondensat i bergarter av henholdsvis mellom og tidlig jura alder. Siden det ble påvist hydrokarboner i to separate soner gir dette grunn til økt optimisme med hensyn til å kunne gjøre ytterligere funn i området. En videre lete- og avgrensningsboring vil imidlertid være nødvendig for å kunne fastslå om funn og prospekter i dette området er kommersielt interessante.

Brønnen ble ikke testet, og er nå plugget.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120 er:
TotalFinaElf Exploration Norge AS: 11,000000
Norske Conoco A/S: 13,000000
Petoro AS: 16,935484
Norsk Hydro Produksjon AS: 29,000000
Statoil ASA: 30,064516

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).