6406/1-1

18.06.2001 Pressemelding nr. 25/2001 Statoil har som operatør for utvinningstillatelse 257, del av blokkene 6406/1 og 6406/5, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/1-1 på en struktur like vest for 6406/2-3 Kristin-funnet.

Strukturen, kalt Erlend, er tidligere blitt boret av Saga Petroleum. Brønnen den gang (1999) var plassert på strukturens østlige del og påtraff gass og kondensat. Undersøkelsesbrønn 6406/1-1 er plassert på strukturens nordlige del.

Brønnen ble boret på 345 meters vanndyp av boreinnretningen Transocean Arctic til en total dybde på 5057 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidligjura alder.

Det ble påvist mindre mengder gass og kondensat under høyt trykk i sandsteinslag av tidligjura alder.

Det ble gjennomført omfattende logging og kjernetaking av brønnen, men ingen produksjonstest.

Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Transocean Arctic er nå overtatt av utvinningstillatelse 263 hvor Norsk Hydro er operatør. Boreinnretningen skal bore undersøkelsesbrønn 6507/11-6 like vest for Midgard-feltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 257 er:

Statoil ASA 73 % (operatør)

Mobil Development Norway A/S 15 %

Norsk Hydro Produksjon AS 12 %

 

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).