6507/5-4

30.04.2001 Pressemelding nr. 19/2001 BP Amoco Norge har som operatør for utvinningstillatelse 212, blokk 6507/5 og 6, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-4. Utvinningstillatelsen ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen.

Formålet med boringen var å påvise ytterligere utvinnbare olje- og gassressurser i sandsteiner av jura alder i Skarvstrukturen, for derved å styrke mulighetene for lønnsom utbygging og produksjon av olje- og gassressursene i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble boret på 421 meters vanndyp til et totalt dyp på 3 812 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av jura alder. Brønnen påviste olje og gass i sandsteinslag av jura og kritt alder. Et sidesteg for å avgrense funnet er under boring.

Operatøren har innhentet over 200 meter kjerneprøver, og det er gjennomført en omfattende logging av brønnen.

Boringen ble utført med boreinnretningen Stena Dee som etter planen skal forlate Norskehavet etter sidestegsboringen er utført.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 212:
BP Amoco Norge AS (operatør): 30%
Den norske stats oljeselskap as 30% (SDØE 30%)
Enterprise Oil Norwegian AS: 25%
Mobil Development Norway AS: 15%

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).