6507/7-13 og 13 A

30.01.2001 Pressemelding nr. 6/2001 Norske Conoco AS har som operatør for utvinningstillatelse 095, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-13. Brønnen ble boret vertikalt på en separat struktur åtte kilometer nord for Heidruninnretningen. Boreinnretningen Maersk Jutlander gjennomførte boringen på 381 meters vanndyp. Boringen ble avsluttet på 2 600 meters dyp i bergarter av jura alder.

Brønnen har påvist olje i sandsteiner av jura alder. Reservoar- og geologiske data er samlet inn fra reservoaret. Etter at hydrokarboner var påvist i brønnen, ble datainnsamlingsprogrammet utvidet. Dette inkluderte boring av ett sidesteg 6507/7-13 A, der en innhentet kjerner fra formasjonen. Brønnen ble ikke testet.

Det er for tidlig i si noe om funnets størrelse, men nærhet til eksisterende infrastruktur (Heidrun) gjør funnet interessant.

Utvinningstillatelse 095 ble tildelt i 1984, og har følgende rettighetshavere:

Norske Conoco  20% (operatør)
Statoil  75 % (SDØE 65%)
Fortum Petroleum AS  5%

Kontaktinformasjon
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).