Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

1/5-4 S

28.05.2002 Pressemelding nr. 27/2002: Amerada Hess Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 144, blokk 1/5 og 1/6, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/5-4 S. Utvinningstillatelsen ligger ca. 300 km sørvest for Stavanger.

Brønnen ble boret på 70 meters vanndyp til et totalt dyp på 3090 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av perm alder. Det ble kun påvist spor av hydrokarboner i brønnen. Brønnen er nå plugget og permanent forlatt.

Boringen ble utført med boreinnretningen Deepsea Bergen, som nå er overtatt av Phillips Petroleum for å bore en undersøkelsesbrønn i blokk 35/1.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 144:

Amerada Hess Norge AS 25% (Operatør)
Statoil ASA 50%
Enterprise Oil Norge AS 25%


Kontaktinformasjon

Oppdatert: 04.09.2009