30/9-20 S

27.02.2002 Pressemelding nr. 9/2002: Norsk Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 104, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-20 S. Utvinningstillatelsen ligger like ved Osebergfeltet, ca. 130 km vest for Bergen.

Formålet med boringen var å påvise utvinnbare oljeressurser i sandsteiner av jura alder for å oppjustere ressursene for innfasing til Oseberg Sør.

Brønnen ble boret på 101 m vanndyp til et totalt dyp på 3072 m under havnivå og avsluttet i bergarter av jura alder. Brønnen påviste olje i sandsteinslag av jura alder.

Operatøren har innhentet 60 meter med kjerneprøver, og det er gjennomført en omfattende logging og prøvetaking av brønnen. Boringen ble utført med boreinnretningen Transocean Arctic. Brønnen er plugget og permanent forlatt.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 104:
Norsk Hydro Produksjon AS (operatør): 34 %
Norske Conoco A/S: 11 %
Statoil ASA: 20%
Petoro AS: 30%
Mobil Development Norway AS: 5 %


Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82.
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).