Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

34/10-45 S og 34/10-45 A

26.02.2002 Pressemelding nr. 8/2002: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 050B, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-45 S og avgrensningsbrønn 34/10-45 A. Brønnbanene ble boret fra Gullfaks B-innretningen, til et område like vest for Gullfaks Vest-forekomsten.

Avstanden fra Gullfaks B er ca. 5,5 km. 34/10-45 A ble sideboret til en lokasjon ca. 250 meter sør for den første brønnen. Boringene ble avsluttet i bergarter av sen jura alder, på ca. 2220 meter vertikalt dyp.

I begge brønnbanene ble det påvist gass/kondensat i sandsteiner av antatt kritt alder. Reservoaret har trolig en begrenset utstrekning, men siden det ikke tidligere er gjort funn i reservoar av denne alder i det aktuelle området, er funnet interessant og representerer nye muligheter. Da boringen er foretatt fra Gullfaks B, vil forekomsten straks kunne settes i produksjon. Erfaringen fra denne produksjonen vil kunne gi viktig informasjon om funnets størrelse og kommersielle verdi.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050B er:
Statoil ASA: 61 %
Norsk Hydro Produksjon AS: 9 %
Petoro AS: 30 %

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82.
 

Oppdatert: 04.09.2009