Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6305/4-1

04.06.2002 Pressemelding nr. 28/2002: Norsk Hydro Produksjon AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6305/4-1 i utvinningstillatelse 209, på basis av en preunit-avtale inngått mellom eierne i de tre utvinningstillatelsene 208, 209 og 250. Brønnen ble boret med boreinnretningen Scarabeo 5 på Ormen Lange funnet, ca. 4 km nord-nordvest for funnbrønnen 6305/5-1.

Formålet med brønnen var å undersøke forhold knyttet til rasproblematikk, tilstedeværende gassressurser og dreneringsstrategi.

Brønnen ble boret på 997 meters vanndyp til et total dyp på 2949 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av kritt alder. Det er bekreftet gass i godt reservoar i Våleformasjonen av tertiær alder.

Det er innsamlet formasjondata av god kvalitet i topphullet og i reservoaret for evaluering av rasproblematikk og dreneringstrategi/utbyggingsstrategi. Statiske trykkdata bekrefter kommunikasjon i gassonen innen feltet over geologisk tid.

Brønnen ble produksjonstestet med en maksimum gassrate på 1.8 Millioner SM3/dag. Testen viste god reservoarproduktivitet.

Resultatet gir ingen endringer i ressursanslaget for Ormen Lange-funnet. Testen har gitt svært viktig informasjon i forhold til utbyggingsplanene for feltet. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Scarabeo 5 skal nå tilbake til Tampen-området.


Rettighetshavere er utvinningstillatelsene 208, 209 og 250
-  A/S Norske Shell 25.000000
-  Petoro AS 30.000000
-  DONG E&P Norge AS 45.000000

 

Oppdatert: 04.09.2009