6305/4-1

04.06.2002 Pressemelding nr. 28/2002: Norsk Hydro Produksjon AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6305/4-1 i utvinningstillatelse 209, på basis av en preunit-avtale inngått mellom eierne i de tre utvinningstillatelsene 208, 209 og 250. Brønnen ble boret med boreinnretningen Scarabeo 5 på Ormen Lange funnet, ca. 4 km nord-nordvest for funnbrønnen 6305/5-1.

Formålet med brønnen var å undersøke forhold knyttet til rasproblematikk, tilstedeværende gassressurser og dreneringsstrategi.

Brønnen ble boret på 997 meters vanndyp til et total dyp på 2949 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av kritt alder. Det er bekreftet gass i godt reservoar i Våleformasjonen av tertiær alder.

Det er innsamlet formasjondata av god kvalitet i topphullet og i reservoaret for evaluering av rasproblematikk og dreneringstrategi/utbyggingsstrategi. Statiske trykkdata bekrefter kommunikasjon i gassonen innen feltet over geologisk tid.

Brønnen ble produksjonstestet med en maksimum gassrate på 1.8 Millioner SM3/dag. Testen viste god reservoarproduktivitet.

Resultatet gir ingen endringer i ressursanslaget for Ormen Lange-funnet. Testen har gitt svært viktig informasjon i forhold til utbyggingsplanene for feltet. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Scarabeo 5 skal nå tilbake til Tampen-området.


Rettighetshavere er utvinningstillatelsene 208, 209 og 250
-  A/S Norske Shell 25.000000
-  Petoro AS 30.000000
-  DONG E&P Norge AS 45.000000

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).