Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6403/10-1

02.11.2002 Pressemelding nr. 43/2002: Norsk Hydro Produksjon AS er som operatør for utvinningstillatelse 253, i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6403/10-1.

Brønnen bores av boreinnretningen Scarabeo 5 for å teste en ny kritt letemodell i den vestlige delen av Mørebassenget. Brønnen skal etter planen bores til et totalt dyp av 3400 meter, og vil avsluttes i bergarter av kritt alder.

De to antatte hovedreservoarintervallene for boreoperasjonen er begge penetrert. Det er ikke påvist bevegelige hydrokarboner i brønnen.

Brønnen vil permanent plugges og forlates når den totale dybden blir nådd.

Se også tabell for boreaktivitet 2002.


Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Kjetil Kaada, tlf. 51 87 61 65 

Oppdatert: 04.09.2009