Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6404/11-1

04.03.2002 Pressemelding nr. 12/2002: BP Amoco Norge AS har som operatør for utvinningstillatelse 254 (blokkene 6404/7, 8, 10 og 11), avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6404/11-1 på en struktur kalt Havsule. Strukturen ligger ca 50 km nordvest for Ormen Lange-funnet, omkring 200 km utenfor Kristiansund N.

Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i bergarter av tertiær og kritt alder i en del av Mørebassenget som ikke tidligere er undersøkt.

Brønnen ble boret på 1495 m vanndyp til en total vertikal dybde på 3625 m under havnivå og avsluttet i bergarter av senkritt alder. Det ble ikke gjort funn i noen av de antatt prospektive intervallene innen senkritt til tertiær grunnet dårlig reservoarutvikling. De første resultatene kan ellers indikere at gass har migrert inn i strukturen.

Boringen ble foretatt på det hittil største vanndypet på norsk sokkel. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Boreinnretningen Scarabeo 5 ble benyttet og vil nå bli overtatt av Norsk Hydro for å bore avgrensningsbrønn 6305/4-1 på Ormen Lange-funnet.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 254 er:

BP Amoco Norge AS 35%
Norske Conoco AS 20%
Petoro AS 25%
TotalFinaElf Exploration Norge AS 20%


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82.

Oppdatert: 04.09.2009