Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6406/5-1

19.04.2002 Pressemelding nr. 20/2002: A/S Norske Shell har, som operatør for utvinningstillatelse 255, blokk 6406/5, 6 og 9, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/5-1 på en struktur i utvinningstillatelsen kalt "Presidenten". Boringen ble foretatt ca.180 km nordvest for Kristiansund.

Brønnen ble boret på 288 meters vanndyp til et totalt vertikalt dyp på 4658 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Det ble påtruffet hydrokarboner i form av gass/kondensat i øvre del av Garnformasjonen som er av mellomjura alder. Vurderingen av funnets størrelse er ikke endelig avsluttet, men foreløpige anslag tilsier at forekomsten ikke lar seg bygge ut med en egen løsning.

Brønnen blir nå plugget og permanent forlatt.

A/S Norske Shell vil sammen med partnerne i utvinningstillatelsen analysere informasjonen fra denne letebrønnen og vil på bakgrunn av dette arbeidet avgjøre hvor og når den neste brønnen skal bores i utvinningstillatelse 255.

Boringen ble utført med boreinnretningen "Transocean Winner" som nå skal videre til Draugenfeltet for å bore to utvinningsbrønner på Rogn Sør forekomsten.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 255 er:
A/S Norske Shell (operatør) 30 %
Petoro AS 30 %
TotalFinaElf Exploration Norge AS 20 %
Statoil ASA 20 %


Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82

Oppdatert: 04.09.2009