Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6608/10-8

19.04.2002 Pressemelding nr. 21/2002: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca 175 km utenfor kysten av Helgeland, avsluttet logging og kjernetaking i undersøkelsesbrønn 6608/10-8 og sidesteg 6608/10-8A.

Brønnen ble boret på en struktur kalt Stær som ligger ca. 3 km nordøst av Nornefeltet. Brønnen ble boret på 376 meters vanndyp til en total dybde på ca 2600 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Hensikten med operasjonen var å påvise mere oljereserver som kan produseres over Norneskipet.

Brønnen har påvist olje i sandsteinslag av jura alder.

Det er gjennomført omfattende logging av brønnen, og det er innhentet ca 110 meter kjerneprøver.

Prøvene viser gode produksjonsegenskaper i reservoarene. Vurderingen av størrelsen av funnet er ikke avsluttet. Boringen på Stær er gjennomført av boreinnretningen Stena Don. Boreinnretningen vil etter planen forlate lokasjonen 20 april 2002 for å bore en produksjonsbrønn på Norne-feltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128 som ble tildelt i 10. konsesjonsrunde del B er:

Statoil ASA: 40,45 %
Petoro AS: 24,55 %
Norsk Hydro Produksjon AS: 13,5 %
Norsk Agip AS: 11,5 %
Enterprise Oil Norge AS: 10 %

 

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes, tlf. 51 87 62 82

Oppdatert: 17.09.2009