Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

33/12-8 S og 33/12-8 A

14.05.2002 Pressemelding nr. 25/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 33/12-8 S og 33/12-8 A i utvinningstillatelse 152. Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Hovedformål med brønnene var å teste prospektene Ole og Dole som ligger like vest for Gullveig og Rimfaks-forekomstene i Gullfaks Sør-feltet.

I begge brønnene ble det påvist hydrokarboner i jura bergarter. Ettersom funnene grenser opp mot produserende felt i Gullfaks-området, ble det ikke foretatt produksjonstesting, men omfattende logging og prøvetaking er foretatt.

Brønn 33/12-8 S er plugget og forlatt, mens 33/12-8 A vil bli midlertidig forlatt for siden å kunne benyttes som utvinningsbrønn. Statoil, som framtidlig områdeoperatør i Tampen, har som mål å lete etter og utvikle små funn i området for å forlenge produksjonen fra innretningene i Tampen.

Statoil har startet et prosjekt som vil evaluere mulige tilknytningspunkter til de nye funnene. Det er omtrent like lang avstand fra Ole og Dole-funnene til Gullfaks og Statfjord B-innretningene.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 152 er:

Statoil ASA 58,89% (operatør),
Petoro 30,00% og
ExxonMobil 11,11%.

Statoil har per 1.januar 2002 overtatt ExxonMobils andel på 11,11%. Avtalen er for tiden til godkjenning i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. Når avtalen er godkjent av myndighetene, vil Statoil som operatør ha 70% og Petoro 30% eierandel.

Se Faktasider , Letebrønner 2002 for kart og tabell over leteaktivteten i 2002  

 

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes,  tlf. 51 87 62 82.

Oppdatert: 04.09.2009