33/12-8 S og 33/12-8 A

14.05.2002 Pressemelding nr. 25/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 33/12-8 S og 33/12-8 A i utvinningstillatelse 152. Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Hovedformål med brønnene var å teste prospektene Ole og Dole som ligger like vest for Gullveig og Rimfaks-forekomstene i Gullfaks Sør-feltet.

I begge brønnene ble det påvist hydrokarboner i jura bergarter. Ettersom funnene grenser opp mot produserende felt i Gullfaks-området, ble det ikke foretatt produksjonstesting, men omfattende logging og prøvetaking er foretatt.

Brønn 33/12-8 S er plugget og forlatt, mens 33/12-8 A vil bli midlertidig forlatt for siden å kunne benyttes som utvinningsbrønn. Statoil, som framtidlig områdeoperatør i Tampen, har som mål å lete etter og utvikle små funn i området for å forlenge produksjonen fra innretningene i Tampen.

Statoil har startet et prosjekt som vil evaluere mulige tilknytningspunkter til de nye funnene. Det er omtrent like lang avstand fra Ole og Dole-funnene til Gullfaks og Statfjord B-innretningene.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 152 er:

Statoil ASA 58,89% (operatør),
Petoro 30,00% og
ExxonMobil 11,11%.

Statoil har per 1.januar 2002 overtatt ExxonMobils andel på 11,11%. Avtalen er for tiden til godkjenning i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. Når avtalen er godkjent av myndighetene, vil Statoil som operatør ha 70% og Petoro 30% eierandel.

Se Faktasider , Letebrønner 2002 for kart og tabell over leteaktivteten i 2002  

 

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan direktør Bente Nyland kontaktes,  tlf. 51 87 62 82.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).