Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

15/12-13

06.01.2003 Pressemelding nr. 9/2003: Pertra AS har, som operatør for utvinningstillatelse 038 i blokk 15/12, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 15/12-13B i Varg Sør. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på et prospekt av Oxfordian sandstein, som tidligere var påvist av brønn 15/12-12, boret av Norsk Hydro i 2001.

Vanndypet i brønnlokasjonen var 87 m. Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3050 m under havoverflaten.

Brønnen påviste en total hydrokarbonkolonne på 90 meter hvorav en oljekolonne på 35 meter. Geofysiske målinger ? og trykkmålinger fra borehullet, samt prøver av reservoarsanda vurderes nå av operatøren.

Resultatene fra disse undersøkelsene vil danne grunnlag for å vurdere utbygging av Varg Sør.

Boringen ble gjennom ført av boreinnretningen "West Alpha", som etter dette går til land for vedlikehold. Dette var den andre brønnen som ble boret av Pertra siden selskapet overtok som operatør 1. august 2002.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.
 

Oppdatert: 04.09.2009