Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

16/1-6 S og 16/1-6 A

30.06.2003 Pressemelding nr. 12/2003: Statoil har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-6 S og 16/1-6 A i utvinningstillatelse 167. De to brønnene 70 kilometer nordøst for Sleipnerområdet ble boret ned til henholdsvis 1878 meter og 1993 meter under havnivå.

Hovedformålet med brønnene var å teste et prospekt i Heimdalformasjonen av tertiær alder.

I hovedprospektet ble det påvist mindre mengder gass i brønn 16/1-6 S, mens det ikke ble påvist hydrokarboner i 16/1-6 A.
 
I tillegg ble det i brønn 16/1-6 S påtruffet mindre mengder olje i et yngre sandsteinslag i tertiær. Oljedirektoratet vurderer funnet som geologisk interessant. 

Brønnen er nå plugget og forlatt. 

Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin.

Blokken ble tildelt i 13. tildelingsrunde i 1991. Rettighetshaverne er :
Statoil ASA 80 prosent:
Det Norske Oljeselskap A/S: 20 prosent

Se også tabell for boreaktivitet 2003.


Kontaktperson i OD:
Roald Sæter
Tlf. 51 87 66 36
 

Oppdatert: 04.09.2009