Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

24/6-4

27.05.2003 Pressemelding nr. 8/2003: Marathon Petroleum Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 088BS, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 24/6-4. Boringen er en av tre boringer i området vest for Heimdal initiert av rettighetshaverne av utvinningstillatelse 203. Disse er i ferd med å overta også utvinningstillatelse 088BS.

Brønnen ble boret for å avgrense et funn gjort av Norsk Hydro i bergarter av tidlig tertiær alder i 1998, 24/6-2 Kamelonfunnet. Boringen er utført ca. 18 km vest for Heimdalfeltet og ca 3,5km vest for boringen som påviste 24/6-2 Kamelon-funnet. Vanndypet i brønnlokasjonen var 119 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2296 meter under havoverflaten. 

Brønnen påviste 25 meter gass- og 28 meter oljekolonne i sand fra Heimdalformasjonen. Geofysiske målinger, trykkmålinger fra borehullet og prøver av oljen er innhentet og vurderes nå av operatøren. Resultatene fra brønnen vil, sammen med evalueringen av 25/4-7-funnet gjort i april 2003 og resultatene fra ytterligere en brønn som planlegges boret i området i nær framtid, være viktige elementer i innehavernes planer for utvikling av området. 

Boringen av brønnen ble gjennomført av Deepsea Bergen. Boreinnretningen vil fortsette arbeidet for Marathon i Heimdalområdet, og vil nå bore brønn 25/4-8 for å avgrense 25/4-3 Gekkofunnet ca. 11 km mot sørøst,  i utvinningstillatelse 203.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD:
Morten Sand
 

Oppdatert: 04.09.2009