25/4-7

15.04.2003 Pressemelding nr. 7/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-7.

Brønnen ble boret på et prospekt av paleocen  (tidlig tertiær) alder kalt Kneler,  beliggende ca. 13 km vest-sørvest for Heimdalfeltet, mellom funnene 25/4-3 Gekko og 24/6-2 Kameleon. Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 119 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2263 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste ca. 48 m olje i sand fra Heimdalformasjonen. Geofysiske målinger-  og trykkmålinger fra borehullet, samt prøver av oljen vurderes nå av operatøren. Resultatene fra disse undersøkelsene, samt ytterligere to brønner som planlegges boret i området i nær framtid, vil være viktige elementer i eiernes planer for utvikling av området. 

Boringen på Kneler-prospektet ble gjennomført av Deepsea Bergen. Boreinnretningen vil fortsette arbeidet for Marathon i Heimdalområdet, og vil nå bore brønn 24/6-3 på Boa-prospektet ca. 7 km lengre vest,  i utvinningstillatelse 088BS.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.