Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

25/4-7

15.04.2003 Pressemelding nr. 7/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-7.

Brønnen ble boret på et prospekt av paleocen  (tidlig tertiær) alder kalt Kneler,  beliggende ca. 13 km vest-sørvest for Heimdalfeltet, mellom funnene 25/4-3 Gekko og 24/6-2 Kameleon. Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 119 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2263 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste ca. 48 m olje i sand fra Heimdalformasjonen. Geofysiske målinger-  og trykkmålinger fra borehullet, samt prøver av oljen vurderes nå av operatøren. Resultatene fra disse undersøkelsene, samt ytterligere to brønner som planlegges boret i området i nær framtid, vil være viktige elementer i eiernes planer for utvikling av området. 

Boringen på Kneler-prospektet ble gjennomført av Deepsea Bergen. Boreinnretningen vil fortsette arbeidet for Marathon i Heimdalområdet, og vil nå bore brønn 24/6-3 på Boa-prospektet ca. 7 km lengre vest,  i utvinningstillatelse 088BS.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.
 

Oppdatert: 04.09.2009