25/4-8

20.06.2003 Pressemelding nr. 11/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 25/4-8. Dette er den siste av tre planlagte boringer i området vest for Heimdal boret i andre kvartal 2003.

Brønnen ble boret for å avgrense et funn gjort av Elf i bergarter av tidlig tertiær alder i 1974, 25/4-3 Gekkofunnet. Boringen er utført i den nordlige delen av dette funnet, ca. 12 km sørvest for Heimdalfeltet.  Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 121 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2263 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste en gasskolonne på ca. 8 m og en oljekolonne på ca. 7 m i sand fra Heimdalformasjonen. Kjerneprøver og geofysiske målinger viser skuffende liten tykkelse og dårlig kvalitet på reservoaret  i borelokasjonen. Forventningene til ressursgrunnlaget i 25/4-3 Gekkofunnet blir derved betydelig redusert. Resultatene fra de to brønnene som ble boret i området tidligere i år var imidlertid positive. Basert på de totale resultatene fra borekampanjen forventes det at rettighetshaverne arbeider mot å legge fram en plan for utvikling av reservene i området i løpet av året eller tidlig neste år.

Boringen på 25/4-3 Gekkofunnet ble gjennomført av Deepsea Bergen. Brønnen forventes å bli endelig plugget og forlatt 21. juni. Boreinnretningen vil deretter gå til utvinningstillatelse 256 for å bore undersøkelsesbrønn 6406/1-2 med Norsk Agip som operatør.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.