Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

25/4-8

20.06.2003 Pressemelding nr. 11/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 25/4-8. Dette er den siste av tre planlagte boringer i området vest for Heimdal boret i andre kvartal 2003.

Brønnen ble boret for å avgrense et funn gjort av Elf i bergarter av tidlig tertiær alder i 1974, 25/4-3 Gekkofunnet. Boringen er utført i den nordlige delen av dette funnet, ca. 12 km sørvest for Heimdalfeltet.  Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 121 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2263 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste en gasskolonne på ca. 8 m og en oljekolonne på ca. 7 m i sand fra Heimdalformasjonen. Kjerneprøver og geofysiske målinger viser skuffende liten tykkelse og dårlig kvalitet på reservoaret  i borelokasjonen. Forventningene til ressursgrunnlaget i 25/4-3 Gekkofunnet blir derved betydelig redusert. Resultatene fra de to brønnene som ble boret i området tidligere i år var imidlertid positive. Basert på de totale resultatene fra borekampanjen forventes det at rettighetshaverne arbeider mot å legge fram en plan for utvikling av reservene i området i løpet av året eller tidlig neste år.

Boringen på 25/4-3 Gekkofunnet ble gjennomført av Deepsea Bergen. Brønnen forventes å bli endelig plugget og forlatt 21. juni. Boreinnretningen vil deretter gå til utvinningstillatelse 256 for å bore undersøkelsesbrønn 6406/1-2 med Norsk Agip som operatør.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87
 

Oppdatert: 04.09.2009