25/4-8

20.06.2003 Pressemelding nr. 11/2003: Marathon Petroleum Norge A/S har, som operatør for utvinningstillatelse 203, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 25/4-8. Dette er den siste av tre planlagte boringer i området vest for Heimdal boret i andre kvartal 2003.

Brønnen ble boret for å avgrense et funn gjort av Elf i bergarter av tidlig tertiær alder i 1974, 25/4-3 Gekkofunnet. Boringen er utført i den nordlige delen av dette funnet, ca. 12 km sørvest for Heimdalfeltet.  Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 121 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp 2263 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste en gasskolonne på ca. 8 m og en oljekolonne på ca. 7 m i sand fra Heimdalformasjonen. Kjerneprøver og geofysiske målinger viser skuffende liten tykkelse og dårlig kvalitet på reservoaret  i borelokasjonen. Forventningene til ressursgrunnlaget i 25/4-3 Gekkofunnet blir derved betydelig redusert. Resultatene fra de to brønnene som ble boret i området tidligere i år var imidlertid positive. Basert på de totale resultatene fra borekampanjen forventes det at rettighetshaverne arbeider mot å legge fram en plan for utvikling av reservene i området i løpet av året eller tidlig neste år.

Boringen på 25/4-3 Gekkofunnet ble gjennomført av Deepsea Bergen. Brønnen forventes å bli endelig plugget og forlatt 21. juni. Boreinnretningen vil deretter gå til utvinningstillatelse 256 for å bore undersøkelsesbrønn 6406/1-2 med Norsk Agip som operatør.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).