Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

25/4-9 S

26.09.2003 Pressemelding nr. 23/2003. Norsk Hydro Produksjon AS har, som operatør for utvinningstillatelse 036, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-9 S. Brønnen ble boret på et prospekt av paleocen  (tidlig tertiær) alder kalt Klegg,  ca. 11 km nord-nordøst for Heimdalfeltet, og 4 km sør-sørvest for Vale.

Vanndypet  i  brønnlokasjonen var 120 m.  Brønnen ble boret til totalt dyp av 2268 m under havoverflaten. 

Brønnen påviste en ca. 65 m høy oljekolonne i sand fra Heimdalleddet i Listaformasjonen. Funnet forventes å inneholde ca. 3-5 millioner Sm3 olje. Beliggenheten nær eksisterende infrastruktur - og i et område med flere mindre nye funn - gir forventninger om framtidig utbygging.

Boringen på Klegg-prospektet gjennomføres av Deepsea Delta. Brønnen er permanent plugget og forlates i løpet av kort tid. Boreinnretningen vil deretter gå til utvinningstillatelse 146 lengre sør i Nordsjøen.

Se også tabell for boreaktiviteten i 2003.

Kontaktperson er Morten Sand, tlf. 51 87 61 87.
 

Oppdatert: 04.09.2009