Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

25/8-C-20

03.09.2003 Pressemelding nr. 19/2003: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation, og operatør for utvinningstillatelsene 027 og 027C i blokk 25/8, har fullført boring av utvinningsbrønn 25/8-C-20 som har påvist tilleggsressurser ved Ringhornefunnet.

Brønnen ble boret fra Ringhorne?innretningen i forbindelse med det pågående boreprogrammet på Ringhornefunnet. Det ble funnet olje i bergarter av tidlig tertiær alder, og funnet er avgrenset av utvinningsbrønn 25/8-C-18 A for å bekrefte tilleggsressursene.

Vanndybden var ca. 130 m, og brønnen ble boret til en total vertikal dybde av 2013 m under havflaten.

Funnet kan være i størrelsesorden 5-7 millioner Sm3 utvinnbare ressurser og viser at det fortsatt er muligheter for nye funn selv i godt utforskete områder. Nærheten til eksisterende infrastruktur gjør at det høyst sannsynlig vil være mulig å utvikle disse ressursene.


Kontaktperson i OD:
Magne Gunnar Edvardsen,
tlf. 51 87 64 51
 

Oppdatert: 04.09.2009