25/8-C-20

03.09.2003 Pressemelding nr. 19/2003: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation, og operatør for utvinningstillatelsene 027 og 027C i blokk 25/8, har fullført boring av utvinningsbrønn 25/8-C-20 som har påvist tilleggsressurser ved Ringhornefunnet.

Brønnen ble boret fra Ringhorne?innretningen i forbindelse med det pågående boreprogrammet på Ringhornefunnet. Det ble funnet olje i bergarter av tidlig tertiær alder, og funnet er avgrenset av utvinningsbrønn 25/8-C-18 A for å bekrefte tilleggsressursene.

Vanndybden var ca. 130 m, og brønnen ble boret til en total vertikal dybde av 2013 m under havflaten.

Funnet kan være i størrelsesorden 5-7 millioner Sm3 utvinnbare ressurser og viser at det fortsatt er muligheter for nye funn selv i godt utforskete områder. Nærheten til eksisterende infrastruktur gjør at det høyst sannsynlig vil være mulig å utvikle disse ressursene.


Kontaktperson i OD:
Magne Gunnar Edvardsen,
tlf. 51 87 64 51
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).