34/10-45 B

06.11.2003 Pressemelding nr. 26/2003: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-45 B i utvinningstillatelse 050 B. Brønnen ble boret fra Gullfaks B-innretningen til en struktur sør for Gullfaks Vest.

Hovedformål med brønnen var å teste et prospekt av midtre jura alder.

Total brønnlengde er ca 7,9 km, og boringen ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder på 2126 meter. Det ble påvist gass/kondensat i en sandstein av kritt alder. Det er snakk om et lite funn med begrenset utstrekning.

Ettersom brønnen er boret fra Gullfaks B-innretningen, er funnet likevel interessant siden det raskt kan settes i produksjon.

Erfaringen fra denne produksjonen vil kunne gi viktig informasjon om forekomstens størrelse og kommersielle verdi.
Brønnen vil senere bli omklassifisert til utvinningsbrønn 34/10-B-42 E.

 

Se også tabell for boreaktiviteten i 2003.
 

Kontaktperson er: Sjefingeniør Astri Fritsen, tlf. 51 87 64 74 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).