Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6405/7-1

08.08.2003 Pressemelding nr. 17/2003: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 281 under boring av undersøkelsesbrønn 6405/7-1, påtruffet olje i et sandsteinsførende lag av Kritt alder.

Det er tatt kjerneprøver og utført logging. På bakgrunn av de tilgjengelige data er det for tidlig å kunne si noe om produserbarhet eller eventuelle utvinnbare volumer.

Boringen vil nå fortsette til 4000 meter dyp.
Brønnen blir boret med den flyttbare boreinnretningen "West Navigator" på 1200 meter havdyp.

Deltakere i utvinningstillatelse 281 er:
Statoil ASA 30%  (operatør)
Bp Norge AS 20%
Petoro AS 20%
AS Norske Shell 20%
ConocoPhillips Skandinavia AS 10%

 

Oppdatert: 04.09.2009