Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6405/7-1

08.10.2003 Pressemelding nr. 25/2003: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6405/7-1 i utvinningstillatelse 281. Brønnen ble boret av boreinnretningen West Navigator. Hovedformål med brønnen var å teste et prospekt av sen kritt alder.

Brønnen ble boret på en struktur kalt Ellida, ca. 60 km nord for Ormen Langefunnet. Det ble påtruffet en 52 m oljekolonne i et sandsteinsførende lag av sen kritt alder. Det er tatt kjerneprøver og utført et meget omfattende datainnsamlingsprogram. Brønnen er produksjonstestet til en gjennomsnittlig strømningsrate på 40 Sm3 per dag med en dyseåpning på 14,3 mm. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Evalueringene så langt tyder på dårlige produksjonsegenskaper i  brønnen.

Brønnen har gitt verdifull informasjon som nå vil bli brukt i det videre kartleggingsarbeidet i utvinningstillatelsen. For å klarlegge tilstedeværende oljevolumer og om det finnes muligheter for å produsere olje fra dette funnet er det nødvendig å bore flere brønner på Ellida-strukturen.

Det gjenstår nå et omfattende analysearbeid av de innsamlede data, og det vil tidligst kunne bli boret en ny brønn sommeren 2004.

Oljedirektoratet vurderer resultatene av brønnen som oppmuntrende for videre leting i området. Funn av en 52 m oljekolonne viser at det er generert betydelige mengder olje i et område der man stort sett hadde forventet gass. Dette åpner for nye, interessante letemuligheter i Mørebassenget.

Se også tabell for boreaktiviteten i 2003.

Kontaktperson er Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 957 00 320.
 

Oppdatert: 04.09.2009